مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

999

دانلود:

354

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا مسکن در روند تشخیصی شکم حاد تاثیری دارد؟ مطالعه بالینی آینده نگر

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 10

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: حدود یک چهارم بیماران پذیرش شده در بخش های اورژانس از درد حاد شکم شاکی هستند. بر اساس متون قدیمی جراحی, جراحان اعتقاد داشتند که در تسکین درد بیماران با درد حاد شکم, با نتایج حاصل از معاینات بالینی و تصمیم احتمالی نهایی مداخله نموده و به همین دلیل لازم است مصرف مسکن در این بیماران تا زمان دستیابی به تشخیص قطعی و رسیدن به برنامه درمانی مناسب به تعویق افتد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مصرف مسکن ها در سیر بررسی درمان در درد حاد شکم می باشد.روش بررسی: در مطالعه آینده نگر حاضر, 200 بیمار که با شکایت درد حاد شکمی در بخش اورژانس جراحی پذیرش شده بودند وارد شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول شامل 98 نفر, مسکن تزریقی بلافاصله پس از بستری برای بیماران تجویز گردید, در حالی که در 102 نفر بقیه مصرف مسکن تا رسیدن به تشخیص علت درد شکم به تعویق افتاد. اقدامات تشخیصی و درمانی در دو گروه مشابه بود. تطابق تشخیص اولیه و نهایی, فاصله بین زمان بستری و زمان دستیابی به تشخیص قطعی و همچنین فاصله بین زمان بستری تا زمان انجام عمل جراحی جمع آوری شده و مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: متوسط زمانی رسیدن به تشخیص قطعی در گروه دریافت کننده مسکن و گروه کنترل به ترتیب 1.7 و 2.04 ساعت بود. آزمون c2 رابطه معنی داری بین تزریق مسکن, جنس و سن بیماران از نظر مدت زمان طول کشیده تا رسیدن به تشخیص قطعی و نیز صحت تشخیص نهایی نشان نداد. زمان لازم برای دستیابی به تشخیص قطعی در گروهی که مسکن مصرف کرده بودند, کوتاه تر بود. به علاوه, فاصله میان زمان بستری تا زمان انجام جراحی در گروه مذکور طولانی تر گزارش گردید.نتیجه گیری: استفاده درست از مخدرها علی رغم کاهش درد بیمار تاثیری در صحت تشخیص علت درد حاد شکمی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راوری، حسن، قائمی، محمد، وجدانی، آزاده، و خشایار، پاتریشیا. (1386). آیا مسکن در روند تشخیصی شکم حاد تاثیری دارد؟ مطالعه بالینی آینده نگر. مجله دانشکده پزشکی، 65(10)، 6-10. SID. https://sid.ir/paper/39099/fa

  Vancouver: کپی

  راوری حسن، قائمی محمد، وجدانی آزاده، خشایار پاتریشیا. آیا مسکن در روند تشخیصی شکم حاد تاثیری دارد؟ مطالعه بالینی آینده نگر. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1386؛65(10):6-10. Available from: https://sid.ir/paper/39099/fa

  IEEE: کپی

  حسن راوری، محمد قائمی، آزاده وجدانی، و پاتریشیا خشایار، “آیا مسکن در روند تشخیصی شکم حاد تاثیری دارد؟ مطالعه بالینی آینده نگر،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 65، no. 10، pp. 6–10، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39099/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی