video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

صفحات

 صفحه شروع 515 | صفحه پایان 528

چکیده

 با توجه به اهمیت مسائل محیط زیستی در کنار ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی, مسأله پایداری در کشاورزی اهمیت یافته که از ارکان توسعه پایدار به شمار می آید. در این پژوهش پایداری اجتماعی, محیط زیستی و اقتصادی در مقیاس منطقه ای در شهرستان گرگان با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بررسی گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان و تکمیل پرسشنامه از 110 کشاورز به دست آمد. همچنین, برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای تعیین کننده پایداری از نظرات متخصصان محیط زیست, اقتصادکشاورزی, ترویج کشاورزی, گیاهپزشکی و زراعت استفاده شد. وزن معیارهای پایداری اقتصادی, اجتماعی و محیط زیستی بر اساس نظر متخصصان به ترتیب 35/0, 25/0 و 40/0 در پایداری کل در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج, شاخص های کودها, آفت کش ها, مصرف آب, ماشین آلات و سن کشاورزان اثر منفی و تحصیلات, اندازه خانوار, اشتغال زایی کشاورزی, ارزش و حاشیه ناخالص محصول اثر مثبت بر پایداری دارند. سیب زمینی با وزن 276/0 به عنوان محصول پایدارتر انتخاب شد. گندم, برنج و سویا به ترتیب با وزن 249/0, 245/0 و 23/0 در اولویت های بعدی هستند. براساس معیارهای اجتماعی, محیط زیستی و اقتصادی به ترتیب, برنج با نمره 266/0, گندم با نمره 421/0 و سیب-زمینی با 412/0 بالاترین پایداری را داشتند. بعلاوه, پایداری محیط زیستی بیشتر از پایداری اقتصادی و اجتماعی است. بر اساس تحلیل حساسیت عملکرد, پایداری با افزایش وزن معیار محیط زیستی تا سطح 46/0 پایداری گندم افزایش خواهد یافت. همچنین, با افزایش وزن معیارهای اقتصادی و اجتماعی تغییری در اولویت بندی محصولات انجام نمی شود. براساس نتایج, پیشنهاد می شود برای افزایش پایداری ارقامی با عملکرد بالاتر برای محصولات و راهکارهای بیولوژیکی برای دفع آفات استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، اعظم، و کرامت زاده، علی. (1399). ارزیابی پایداری محیط زیستی, اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان). محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، 73(3 )، 515-528. SID. https://sid.ir/paper/389995/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی اعظم، کرامت زاده علی. ارزیابی پایداری محیط زیستی, اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان). محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)[Internet]. 1399؛73(3 ):515-528. Available from: https://sid.ir/paper/389995/fa

  IEEE: کپی

  اعظم رضایی، و علی کرامت زاده، “ارزیابی پایداری محیط زیستی, اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)،” محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، vol. 73، no. 3 ، pp. 515–528، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/389995/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی