مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

177

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 24

چکیده

 پیشرفت چشمگیر علوم بهداشتی و درمانی نظام سلامت را مجاب نموده است تا در راستای تغییرات انعطاف پذیر باشد و تحولات کارآمد را جهت پیشبرد اهداف برگزیند. زیرا مقاومت در برابر تحولات کارآمد نوعی بیماری سازمانی تلقی خواهد شد که نیازمند درمان اینرسی سازمانی است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی اینرسی سازمانی به عنوان مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت ارائه شده است. مطالعه حاضر از نوع مروری, با جستجو مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus در بازه زمانی؛ سال های 2018-2000 صورت گرفته است. جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های اینرسی سازمانی, تحول سازمانی, نوآوری سازمانی, نظام سلامت و معادل انگلیسی آن ها؛ Organizational Inertia, Organizational evolution, Organizational Innovation, Health System. انجام گردید. حاصل جستجو, تعداد 128 مقاله بوده که پس از غربالگری عنوان و چکیده 24 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند. یافته ها نشان داد اینرسی سازمانی به علت مقاومت سازمانی رخ خواهد داد و گاهی عدم رفع این مقاومت و ایجاد سکون در سازمان خصوصا نظام سلامت که نیازمند انطاف پذیری است, منجر به مشکلات جدی سازمانی خواهد شد و نظام سلامت برای حفظ رضایت مشتریان, بقای سازمانی, پیشبرد اهداف عالی بهداشتی و درمانی نیازمند تحولات کارآمد می باشد و این بایستی به کمک همگی افراد ذینفع در سازمان و در راستای تقویت روابط داخل و خارج سازمانی صورت گیرد. بنابراین با رفع اینرسی و ایجاد انعطاف در نظام سلامت می تواند گام های موثری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برداشت و مزیت رقابتی را ارتقاء داد, پس ضرورت تغییر و تحول کارآمد در نظام سلامت بیش از پیش محسوس می-باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مومنی بادله، کوثر، عنایتی، ترانه، و نیازآذری، کیومرث. (1398). اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت. تعالی بالینی، 9(1 )، 16-24. SID. https://sid.ir/paper/389525/fa

  Vancouver: کپی

  مومنی بادله کوثر، عنایتی ترانه، نیازآذری کیومرث. اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت. تعالی بالینی[Internet]. 1398؛9(1 ):16-24. Available from: https://sid.ir/paper/389525/fa

  IEEE: کپی

  کوثر مومنی بادله، ترانه عنایتی، و کیومرث نیازآذری، “اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت،” تعالی بالینی، vol. 9، no. 1 ، pp. 16–24، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/389525/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی