مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگویی برای مکان یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 147

کلیدواژه

GISQ2
مدل مکان یابی حداکثر پوشش (GPS Q2
(MCLPQ2

چکیده

مکان یابی شعب موسسات مالی و اعتباری و بانک ها از تصمیمات بسیار مهم و استراتژیک در امر بانکداری است. این موضوع به ویژه در موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی, به دلیل محدودیت های بیشتر در بودجه نسبت به بانک های دولتی, اهمیت فراوانی دارد. از این رو, این نوع بانکداری مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی, بمنظور افزایش رضایت مندی مشتریان و حفظ و نگهداری آنان است. به همین خاطر, در تحقیق حاضر که با عنوان الگویی برای مکان یابی شعب موسسه قوامین که در بین 30 نفر از مدیران, روسای شعب و کارمندان با سابقه در شهر رشت با هدف شناسایی مکان های مناسب برای احداث شعب با استفاده از رویکردهای کمی (آزمون تی یک نمونه ای برای شناسایی شاخصه ها) و کیفی (روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به شاخصه ها) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS, Expert Choice, GIS و LINGO صورت گرفت, مشخص گردید که بر مبنای شاخصه های بدست آمده و استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش, می توان 95% از تقاضای منطقه مورد مطالعه را با احداث حداکثر 4 شعبه در نقاط مشخص شده (به علاوه 4 شعبه موجود), تحت پوشش قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی