Start: 2/2/2023 2:57:29 PMEnd: 2/2/2023 2:57:30 PM >> 653

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون (تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی)

صفحات

 صفحه شروع 315 | صفحه پایان 327

چکیده

 اتخاذ تدابیری برای کاهش آسیب پذیری مراکز صنعتی و حیاتی و استمرار فعالیت آن ها در شرایط بحران ضروری می باشد. در این راستا, سازه های مدفون و زیرزمینی از جمله مهم ترین عناصر برای استمرار مراکز حیاتی تولیدی در زمان بحران هستند. برای ایجاد چنین فضاهایی, به دلیل هزینه و سختی بالای اجرای آن ها, ضرورت دارد قبل از هر گونه اقدام, صنعتی را که قرار است به آنجا منتقل شود, مورد بررسی قرار داد. بدین معنی که ابتدا باید نوع محصول, فرآیند تولید, نوع تجهیزات و ماشین های مورد نیاز و نیز تعداد نیروی انسانی متخصص را تحلیل کرد. سپس با انتخاب صحیح نقاط کلیدی فرآیند تولید, آن بخش از فرآیند را که دارای اهمیت خاص بوده و با برون سپاری نمی توان در جای دیگر تولید کرد, به داخل سازه منتقل نمود. در این تحقیق, پس از تعیین معیارهای اصلی مکان یابی محل احداث سازه مدفون, این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تحلیل و پایش قرار گرفته است. سپس به عنوان مطالعه موردی, صنعت تولید هواپیمای بدون سرنشین برای دستیابی به یک سری اصول و ضوابط طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ارزیابی شده است. با تجزیه و تحلیل فرآیند کلی تولید, بخش کلیدی این صنعت شناسایی گردیده تا این بخش از فرآیند تولید به داخل فضای مدفون منتقل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی