video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

319

دانلود:

254

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین کارایی تولید سیب زمینی در ایران

نویسندگان

شهنوازی علی

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 188

چکیده

 در این مطالعه کارایی های فنی, تخصیصی, هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در 23 استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع, کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس, میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس, برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا, توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0, 03/0, 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهنوازی، علی. (1399). تعیین کارایی تولید سیب زمینی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 12(3 (پیاپی 47) )، 151-188. SID. https://sid.ir/paper/388738/fa

  Vancouver: کپی

  شهنوازی علی. تعیین کارایی تولید سیب زمینی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی[Internet]. 1399؛12(3 (پیاپی 47) ):151-188. Available from: https://sid.ir/paper/388738/fa

  IEEE: کپی

  علی شهنوازی، “تعیین کارایی تولید سیب زمینی در ایران،” تحقیقات اقتصاد کشاورزی، vol. 12، no. 3 (پیاپی 47) ، pp. 151–188، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388738/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی