مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

660

دانلود:

183

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان های آن در طب سنتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 48

چکیده

تهوع و استفراغ بارداری یکی از شایع ترین عوارض بارداری است به طوری که بیش از نیمی از زنان باردار را مبتلا می کند.در طب نوین مهم ترین علت تهوع و استفراغ بارداری تغییرات هورمونی در طول بارداری و فشار به معده ناشی از بزرگی رحم می باشد. به طور کلی در طب نوین درمان ها شامل درمان های غیردارویی (از جمله رژیم های غذایی) و درمان های دارویی مانند پیریدوکسین و کورتیکوستروئیدها می باشند.از آن جا که علت این عارضه در طب نوین کاملا شناخته شده نیست درمان آن مشکل و تاثیر آن بر روی سلامتی جنین نامشخص است.طب سنتی ایران که یک مکتب طبی کل نگر است, دیدگاه های ویژه ای در تشخیص و درمان بیماری ها داشته و در این میان, بیماری های زنان و زایمان همواره مورد توجه حکما بوده است و در بسیاری موارد روش های درمانی متعدد و کم خطری برای هر بیماری مطرح شده است.روش ها: مطالعه حاضر مطالعه ای مروری است که در ان مطالب مربوط به تهوع واستفراغ بارداری از کتب معتبر طب سنتی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تجزیه و تحلیل, جمع بندی و دسته بندی صورت پذیرفت.یافته ها: در این تحقیق در ابتدا به تعریف «قی» و «غثیان» از دیدگاه طب سنتی پرداخته شده و سپس اسباب و علل و درمان های تهوع و استفراغ بارداری از دید حکما مطرح شده است.به طور کلی دلایل عمده بیان شده در رابطه با تهوع و استفراغ بارداری از دیدگاه طب سنتی ایران شامل: افزایش مواد زاید در بدن به دلیل قطع خون قاعدگی در طی بارداری و ریختن این مواد به معده (به دلیل مشارکت بین معده و رحم) و نیاز کم جنین به دم طمثی (خون قاعدگی) در سه ماهه اول بارداری می باشد.درمان های ذکر شده در این رابطه به طور کلی شامل کاهش تولید فضول و مواد اضافی در بدن, اخراج مواد زاید از معده, تقویت معده و استفاده از مسکنات قی و غثیان می باشد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که درمان های طب سنتی مبتنی بر اصول پیش گیری و اصلاح تغذیه و تصحیح سبک زندگی می باشد و روش های درمانی آن موثر و کم عارضه بوده به نظر می رسد طب سنتی بتواند پاسخگوی مناسبی برای درمان و کاهش عوارض بارداری باشد. این تحقیق بر آن است که مروری بر دیدگاه طب سنتی در علل و اسباب به وجودآورنده این بیماری و درمان های آن داشته و بتواند راهگشایی برای زنان باردار در رابطه با تهوع و استفراغ آن ها باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی