مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,687

دانلود:

466

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خونریزی خود بخودی داخل مغزی بافته های سی تی اسکن آغازین، تظاهرات بالینی و عوامل خطر محتمل بیمارستان امام و رازی تبریز (78-1375)

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 23

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: خونریزی خودبخودی داخل مغزی از موارد اورژانس نسبتاعصبی است که با مرگ و میر قابل توجه همراه می باشد. هدف از این بررسی، مشخص کردن علائم رادیولوژی، تظاهرات بالینی، ریسک فاکتورهای محتمل خونریزی های داخل مغزی است.مواد و روشها : یافته های کلینیکی و رادیولوژی CT Sfcan) آغازین) 80 بیمار با خونریزی داخل مغز به طور گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفته است. بیمارانی که خونریزی ثانوی به ضربه، تومورهای مغزی داشتند و یا دچار انفارکتوس هموراژیک بودند حذف شدند. رویهم رفته 300 بیمار جمعیت این پژوهش را تشکیل می دهد. اسکن مغز تمام بیماران از نظر مشخص نمودن محل خونریزی، وسعت و گسترش آن و یافته های تصویری برحسب سن لخته مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: 160 بیمار مرد، 140 بیمار زن، میانگین سنی 62 سال (کوچکترین بیمار 28 و بزرگترین بیمار 78 ساله) بود. شایعترین تظاهرات بالینی، کاهش هوشیاری در 51 درصد موارد، سردرد در 41.6 درصد مشاهده می شد، تنها 8.3 درصد بیماران باکوما ارجاع شده بودند. جایگزینی هماتوم 36 درصد لوبار، 32.6 درصد در هسته های قاعده ای (لنتیکولر) بود و در تالاموس ها 15 درصد، در مخچه 9 درصد و در بقیه نواحی 7.3 مشاهده می شد. هیپرتانسیون در 60.3 درصد بیماران، مصرف داروهای ضد انعقاد در 9 درصد موارد دیده می شد و در 30.6 درصد بیماران عامل خطر مشخصی دیده نمی شد. نتیجه گیری و توصیه ها: هیپرتانسیون از عوامل خطر عمده به شمار می رفت. در مبتلایان به هیپرتانسیون خونریزی بیشتر موارد در هسته های قاعده ای اتفاق افتاده بود. سردرد در بیشتر موارد در خونریزی های مخچه مشاهده می شد. گسترش خونریزی به داخل بطن ها بیشتر در خونریزی های تالاموسی دیده می شد و خونریزی ساب آراکنوئید اکثرا با خونریزی های لوبار همراه بود.سن اغلب بیماران هپیرتانسیو مبتلا به خونریزی داخل مغزی بالای 45 سال بود. کنترل عوامل خطر بخصوص هیپرتانسیون در جلوگیری از خونریزی مغزی از اهمیت بالایی بر خوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میابی، زینت، و عمرانی، محمود. (1382). خونریزی خود بخودی داخل مغزی بافته های سی تی اسکن آغازین, تظاهرات بالینی و عوامل خطر محتمل بیمارستان امام و رازی تبریز (78-1375). مجله دانشکده پزشکی، 61(1)، 17-23. SID. https://sid.ir/paper/38607/fa

  Vancouver: کپی

  میابی زینت، عمرانی محمود. خونریزی خود بخودی داخل مغزی بافته های سی تی اسکن آغازین, تظاهرات بالینی و عوامل خطر محتمل بیمارستان امام و رازی تبریز (78-1375). مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1382؛61(1):17-23. Available from: https://sid.ir/paper/38607/fa

  IEEE: کپی

  زینت میابی، و محمود عمرانی، “خونریزی خود بخودی داخل مغزی بافته های سی تی اسکن آغازین, تظاهرات بالینی و عوامل خطر محتمل بیمارستان امام و رازی تبریز (78-1375)،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 61، no. 1، pp. 17–23، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38607/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی