video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

734

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخی از آثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز (مطالعه موردی دشت تبریز)

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 147

چکیده

 حذف یارانه نهاده های کشاورزی مثل کود و سم به دلیل پیامدهای نامطلوب پرداخت آن نظیر مصرف غیربهینه عوامل, افزایش هزینه های دولت و کاهش روند رشد اقتصادی جوامع مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به تولید بالغ بر دویست هزار تن پیاز در استان آذربایجان شرقی, این تحقیق با هدف ارزیابی اثر حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پیاز دشت تبریز صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 200 کشاورز پیازکار در سال زراعی 88-1387 جمع آوری گردید. جهت نیل به اهداف موردنظر از برازش و گزینش تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته استفاده گردید. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها, با توجه به مقدار عددی کشش تقاضای نهاده کود, با آزادسازی قیمت کود شیمیایی هر چند که مقدار مصرف این نهاده کاهش می یابد, ولی تغییر فاحش و قابل توجهی در مقدار بکارگیری آن پدیدار نمی شود. از آنجائیکه حذف یارانه کود شیمیایی در واقع به مفهوم واقعی تر شدن قیمت این نهاده می باشد, بنابراین با توجه به مصرف غیراقتصادی آن, حذف یارانه این نهاده به کاهش بکارگیری آن و نهایتا اقتصادی تر شدن فرایند تولید کمک می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دشتی، قادر، رنجبر، فهیمه، حسین زاد، جواد، و حیاتی، باب اله. (1391). برخی از آثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز (مطالعه موردی دشت تبریز). دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)، 22(1)، 137-147. SID. https://sid.ir/paper/385918/fa

  Vancouver: کپی

  دشتی قادر، رنجبر فهیمه، حسین زاد جواد، حیاتی باب اله. برخی از آثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز (مطالعه موردی دشت تبریز). دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)[Internet]. 1391؛22(1):137-147. Available from: https://sid.ir/paper/385918/fa

  IEEE: کپی

  قادر دشتی، فهیمه رنجبر، جواد حسین زاد، و باب اله حیاتی، “برخی از آثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز (مطالعه موردی دشت تبریز)،” دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)، vol. 22، no. 1، pp. 137–147، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385918/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی