مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

165

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک برای افزایش انتقال حرارت در میکرومبدل های حرارتی

نویسندگان

بیگزاده رضا

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 34

چکیده

 در این تحقیق بهینه سازی انتقال حرارت در میکرولوله های منحنیشکل توسط روش بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است. میزان انتقال حرارت و افت فشار سیال در میکرولوله های مارپیچ با ابعاد هندسی متفاوت (شامل شعاع انحنا و طول مستقیم بین خم ها) بصورت آزمایشگاهی اندازهگیری شد. با استفاده از داده های آزمایشگاهی, اعداد بدون بعد شامل: عدد ناسلت و ضریب اصطکاک برای تحلیل و بهینه سازی نتایج, محاسبه شدند. ثوابت دو معادله تجربی برای تخمین عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با دقت مناسب, توسط تکنیک الگوریتم ژنتیک تعیین گردیدند. نتایج بیانگر خطای نسبی 49/7 درصد برای تخمین عدد ناسلت و 76/9 درصد برای پیشبینی ضریب اصطکاک می باشند. در نهایت این دو معادله تجربی جهت تعریف توابع هدف در بهینه سازی چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده و نتایج بهینه سازی شامل مجموعه پارتو ارائه شدند. نتایج بهینه سازی شامل ابعاد هندسی مناسب برای میکروکانالهای مورد بررسی جهت طراحی مبدل های حرارتی میکروکانالی میباشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیگزاده، رضا. (1398). بهینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک برای افزایش انتقال حرارت در میکرومبدل های حرارتی. مدل سازی در مهندسی، 17(59 )، 25-34. SID. https://sid.ir/paper/385560/fa

  Vancouver: کپی

  بیگزاده رضا. بهینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک برای افزایش انتقال حرارت در میکرومبدل های حرارتی. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1398؛17(59 ):25-34. Available from: https://sid.ir/paper/385560/fa

  IEEE: کپی

  رضا بیگزاده، “بهینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک برای افزایش انتقال حرارت در میکرومبدل های حرارتی،” مدل سازی در مهندسی، vol. 17، no. 59 ، pp. 25–34، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385560/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی