video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,744

دانلود:

1,124

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

نویسندگان

شایان سیاوش | شریفی محمد

صفحات

 صفحه شروع 102 | صفحه پایان 120

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مدل ها ابزارهایی برای تحلیل واقعیت ها و ساده کردن پیچیدگی های موجود در جهان واقعی هستند. هدف مدل ها افزایش دریافت ما درباره پدیده ها و روندها در جهان خارج می باشد. در این مقاله ضمن ارایه تعاریف و توضیح مفاهیم مدل و مدلسازی، عملکرد و اهداف و ویژگی های اساسی مدل ها توضیح داده شده و انواع مدل ها تقسیم بندی شده اند. همچنین درباره انواع مدل های قیاسی، شبیه سازی، ذهنی، گرافیکی، ریاضی و آماری توضیحاتی ارایه شده است.فرآیند مدلسازی شامل شناخت مساله، جمع آوری داده ها، تعیین معیارها، فرموله کردن، تعیین و ارزیابی راه حل های ممکن و بررسی صحت عملکرد مدل است که مورد بحث قرار گرفته اند و پس از آنها به اهمیت و ضرورت مدلسازی در علم ژئومورفولوژی که عملی ترکیبی و نیازمند مدلسازی زمانی و عملکردی برای بررسی و ارزیابی تحولات ناهمواری های زمین است، پرداخته ایم.نخستین مدل ژئومورفیک مدل چرخه یا سیکل فرسایش بوده که بین سالهای 1884 تا 1899 توسط ویلیام موریس دیویس بنیانگذار مفاهیم اولیه ژئومورفولوژی ارایه شده است. وی نخستین کسی بود که علم ژئومورفولوژی را با مدلسازی پیوند داد. به خاطر ماهیت خاص این علم که در آن ناهمواری های کنونی با توجه به شبیه سازی گسترش تاریخی تحولات زمین به وسیله عوامل چند گانه تشریح می گردد، مدلسازی یکی از فنون می شوند و مدل ها نه تنها کل حقیقت بلکه بخش مفید و ظاهرا قابل ادراک آن را آشکار می کنند (هاگت، 1374). بدین دلیل نمایش دنیای واقعی کار ساده ای نیست. برای همین منظور مدل ساخته می شود.مدل ها در رشته های مختلف هنر و علوم از قبیل زمین شناسی، اقتصاد، جغرافیا، جامعه شناسی و ... برای بیان ساده تر دنیای واقعی ضرورت دارند (جاسبرسینگ، 1983).از طریق به کارگیری مدل ها می توان به تنوع و پیچیدگی یک پدیده پی برد. از طرف دیگر در دنیای امروزی، داده ها آنقدر زیادند و مسایل آنقدر در هم تنیده اند که بدون استفاده از مدل نمایاندن، تنظیم و پردازش داده ها، مطالعات و مشاهدات مشکل است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شایان، سیاوش، و شریفی، محمد. (1385). مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی. تحقیقات جغرافیایی، 21(1 (پیاپی 80))، 102-120. SID. https://sid.ir/paper/384320/fa

Vancouver: کپی

شایان سیاوش، شریفی محمد. مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی. تحقیقات جغرافیایی[Internet]. 1385؛21(1 (پیاپی 80)):102-120. Available from: https://sid.ir/paper/384320/fa

IEEE: کپی

سیاوش شایان، و محمد شریفی، “مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی،” تحقیقات جغرافیایی، vol. 21، no. 1 (پیاپی 80)، pp. 102–120، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/384320/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی