مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

639

دانلود:

380

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عفونت های شایع در دیابیتی های تیپ I بخش کودکان بیمارستان امام، 82-1381

صفحات

 صفحه شروع 565 | صفحه پایان 571

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 دیابت شایع ترین اختلاف آندوکرین دوران کودکی و نوجوانی است و باعث ایجاد عوارض حادی مثل اختلالات متابولیک و عوارض مزمن مثل درگیری عروق کوچک و بزرگ می شود. از جمله مشکلاتی که باید به عنوان عارضه ای از دیابت به آن نگاه کرد، بیماری های عفونی است که در زمینه دیابت ایجاد می شوند و باعث افزایش مورتالیتی و موربیدیتی در این گروه از بیماران می گردند. گاهی اولین تظاهر دیابت نوع خاصی از یک بیماری عفونی است. همراهی دیابت و بیماری عفونی در یک فرد به صورت سیکل معیوب عمل کرده و عفونت منجر به عدم کنترل دیابت یا دیابت منجر به عدم کنترل عفونت می شود. با آگاهی از این مشکلات و با توجه به این که بعضی منابع شیوع دیابت در کودکان دیابتی و سالم را یکسان بیان می کنند، مطالعه ما به صورت زیر انجام شد.مواد و روشها: بیماران بستری شده با دیابت در طول 6 سال مورد بررسی قرار گرفتند. سن بیماران بین 3 تا 18 سال بود و میانگین سنی 10.2 سال داشتند. مدت ابتلا به دیابت بین 0-94 ماه و میانگین 33.5 با انحراف معیار 38.2 بود.یافته ها: از 90 بیمار مورد مطالعه 40 نفر 44.4% مبتلا به انواع بیمارهای عفونی بودند. 25 نفر (62.5%) مونث و 15 نفر (37.5%) مذکر بودند، بیشترین میزان بیماریهای عفونی در سنین 7-9 سال یافت شد و شایع ترین عامل ایجاد عفونت قارچها بودند. (40/20 مورد 55%)  شایع ترین بیماری عفونی واژینیت قارچی بود 17 مورد که 6 مورد با این شکایت (واژینیت) مراجعه و به تشخیص دیابت رسیده بودند. عفونت سیستم ادراری دومین عفونت و سنوزیت سومین عفونت شایع بود. در این مطالعه یک مورد Rhinocerebral mucormycosis در یک دختر 12 ساله که همزمان با گرفتاری سینوسها و DKA مراجعه کرده بود، گزارش شد، از این 40 فرد مبتلا، glycemic state  در 5 نفر مناسب، در 16 نفر نامناسب و در 19 نفر نامعلوم بود که گروه آخر اکثرا New case بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: براساس این مطالعه به نظر می رسد که عفونت در بین بچه های دیابتی شایعتر و جدی تر است و قارچ ها بیشترین عامل ایجاد عفونت هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حق شناس، زهرا، دانشجو، خدیجه، مویری، حشمت، کیهانی دوست، زرین تاج، و ذاکری شهواری، سمیرا. (1383). عفونت های شایع در دیابیتی های تیپ I بخش کودکان بیمارستان امام, 82-1381. مجله دانشکده پزشکی، 62(7)، 565-571. SID. https://sid.ir/paper/38405/fa

  Vancouver: کپی

  حق شناس زهرا، دانشجو خدیجه، مویری حشمت، کیهانی دوست زرین تاج، ذاکری شهواری سمیرا. عفونت های شایع در دیابیتی های تیپ I بخش کودکان بیمارستان امام, 82-1381. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(7):565-571. Available from: https://sid.ir/paper/38405/fa

  IEEE: کپی

  زهرا حق شناس، خدیجه دانشجو، حشمت مویری، زرین تاج کیهانی دوست، و سمیرا ذاکری شهواری، “عفونت های شایع در دیابیتی های تیپ I بخش کودکان بیمارستان امام, 82-1381،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 7، pp. 565–571، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38405/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی