مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,453

دانلود:

413

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی عوارض تزریق مواد مخدر در معتادان تزریقی اصفهان، 82-1381

صفحات

 صفحه شروع 611 | صفحه پایان 616

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه:میزان ابتلا به بیماری های عفونی در معتادان تزریقی شایان توجه است، با توجه به این که مرگ و میر افراد معتاد 63 برابر افراد غیر معتاد می باشد، این بررسی به منظور شناخت شایع ترین عوارض ناشی از تزریق مواد انجام شد تا با شناخت این عوارض راه کارهایی جهت پیشگیری و درمان اندیشیده شود. مواد و روشها: این مطالعه به صورت یک بررسی مقطعی تحلیلی بر روی 400 نفر از معتادان تزریقی شهر اصفهان انجام گردید. سوابق عوارضی مانند آبسه پوست، آنوریسم کاذب، آندوکاردیت، آبسه مغز، خونریزی و قطع عضو از افراد پرسیده شد. سپس معتادان از نظر داشتن عوارضی مانند آبسه پوست و آنوریسم معاینه شدند. سابقه بستری در بیمارستان مربوط به هر یک از عوارض نامبرده نیز با مراجعه به پرونده های آنها در صورت داشتن سابقه بستری به دست آمد. یافته ها: در این مطالعه 0.5 درصد سابقه آندوکاردیت، 27.75 درصد سابقه آبسه پوست، 32.75 درصد سابقه آنوریسم شریانی، 23 درصد سابقه خونریزی، 0.25 درصد سابقه آبسه مغز و 25% درصد سابقه قطع عضو داشند. در معاینه نیز 2.25 درصد افراد آبسه پوست و 3 درصد افراد آنوریسم شریانی داشتند. 6 درصد از کل افراد سابقه بستری داشتند که بیشترین علت آن یعنی 25 درصد موارد به علت آبسه پوست بود. آنوریسم شریانی بیشترین عارضه بالینی در سابقه پزشکی افراد و همچنین بیشترین یافته در معاینه بود اما آبسه پوست بیشترین عارضه ای بود که منجر به بستری شده بود. نتیجه گیری و توصیه ها: آنوریسم شریانی، آبسه پوست و خونریزی از درصد بالایی در معتادان تزریقی برخوردار هستند. سایر عوارض مانند آندوکاردیت و آبسه مغز نیز اگر چه درصد کمی دارند، با موربیدیتی و مورتالیتی فراوان همراه هستند. بنابرانی با توجه به نتایج این مطالعه لزوم توجه جدی تر به پیشگیری و درمان به موقع این عوارض ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  طاهری، احمدرضا، ابدالی، حسین، و فیاضی، لیلا. (1383). فراوانی عوارض تزریق مواد مخدر در معتادان تزریقی اصفهان,‌82-1381. مجله دانشکده پزشکی، 62(7)، 611-616. SID. https://sid.ir/paper/38398/fa

  Vancouver: کپی

  طاهری احمدرضا، ابدالی حسین، فیاضی لیلا. فراوانی عوارض تزریق مواد مخدر در معتادان تزریقی اصفهان,‌82-1381. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(7):611-616. Available from: https://sid.ir/paper/38398/fa

  IEEE: کپی

  احمدرضا طاهری، حسین ابدالی، و لیلا فیاضی، “فراوانی عوارض تزریق مواد مخدر در معتادان تزریقی اصفهان,‌82-1381،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 7، pp. 611–616، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38398/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی