video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,561

دانلود:

1,288

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها)

نویسندگان

رسولی حجت

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 58

چکیده

 این نوشته می کوشد با ریشه یابی برخی از مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران راه حل هایی را برای آن جستجو نماید. به طور کلی مهمترین مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران را می توان در چهار عنوان زیر برشمرد:1- سطح آموزش زبان عربی در مدارس ایران پایین تر از حد مطلوب است. 2- برخی از دانش آموزان به زبان عربی علاقه مندی چندانی نشان نمی دهند. 3- بسیاری از دانشجویان گروه های عربی دانشگاه ها بی انگیزه و دلسرد هستند. 4- در بعضی از مراکز مرتبط با زبان عربی کمبود نیروی متخصص در زبان عربی احساس می شود. برای هر یک از مسایل فوق علت های مختلفی قابل تصور است که برخی از آن ها عام است و همه شاخه های علوم انسانی را در برمی گیرد؛ ولی برخی دیگر خاص رشته زبان و ادبیات عربی است.که در چهار محور اصلی زیر بررسی شده است:1- دانشجو, 2- استاد, 3- برنامه درسی, 4- ابزارهای آموزشی.سپس برای حل مشکلات مربوط به هر محور پیشنهاداتی مطرح گردیده است. گرایشی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها از جمله راه حل هایی است که می تواند راه گشای از میان برداشتن برخی از مشکلات مختص به آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رسولی، حجت. (1384). ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها). پژوهشنامه علوم انسانی، -(48-47 (ویژه نامه زبان و ادبیات عرب))، 43-58. SID. https://sid.ir/paper/383846/fa

Vancouver: کپی

رسولی حجت. ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها). پژوهشنامه علوم انسانی[Internet]. 1384؛-(48-47 (ویژه نامه زبان و ادبیات عرب)):43-58. Available from: https://sid.ir/paper/383846/fa

IEEE: کپی

حجت رسولی، “ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها)،” پژوهشنامه علوم انسانی، vol. -، no. 48-47 (ویژه نامه زبان و ادبیات عرب)، pp. 43–58، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/383846/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی