مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تفسیر و زبان قرآن | سال:1399 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 16) | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازکاوی آرایه «جد هزل وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 64

چکیده

 فن «الهزل الذی یراد به الجد» یا «جد هزل وار», یکی از آرایه های دانش بدیع است که هرچند بلاغت پژوهان سنتی زبان عربی گواه های گوناگونی برای این شیوه ادبی برشمرده اند, ولی به نمونه های قرآنی این آرایه نپرداخته اند. از آنجا که برخی تفسیرپژوهان, شناخت آرایه های بدیع را در فرآیند تفسیر کارساز ندانسته و تنها در زیبایی شناسی متن کارا دیده اند, این نوشتار برای نخستین بار در کاوش های تفسیری-زبانی, افزون بر یافتن نمونه های نغز و برجسته از این شیوه ادبی در قرآن, در پی پاسخ بدین پرسش است که شناخت این آرایه, چه کارکردهایی در تفسیر قرآن دارد؟ برای پاسخ بدین مسیله, این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی, با بازبینی تلاش ادب پژوهان و با یاری از دستاوردهای برخی زبان شناسان معاصر, در پی بازکاوی سازوکار این صنعت ادبی رفته است تا با فرآیندشناسی این آرایه, کارایی شناخت این شیوه را در تفسیر روشن سازد. با برآیند کاوش در سازوکار این آرایه, به دست می آید که مفسر آشنا با فرآیند شگرد ادبی جد هزل وار, به مدلول ظاهری آیات بسنده نکرده و در پی دریافت پیام جدی سخن می رود؛ و افزون بر این, پرده برداری از انگیزه گزینش واژگان جایگزین, هویداسازی نقش عاطفی «مشبه به» و پیش آوری تفسیری پیوسته نیز پیامد شناخت عملکرد این فن ادبی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID