مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,566

دانلود:

438

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزش Diffusion Weighted Imaging در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات

صفحات

 صفحه شروع 351 | صفحه پایان 355

کلیدواژه

Diffusion Weighted Imaging (DWI)Q2
(MRI) Magnetic Resonance ImagingQ2

چکیده

 زمینه و هدف: سرطان پروستات سومین علت مرگ و شایع ترین علت سرطان در مردان مسن است. با توجه به توانایی تشخیصی پایین روش های غربالگری در تشخیص و لوکالیزه کردن تومور, روش های تصویربرداری از جمله Diffusion Weighted Imaging (MRI) و Magnetic Resonance Imaging (DWI) در سال های اخیر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. در این تحقیق, ارزش استفاده از DWI برای تشخیص سرطان های پروستات بررسی گردید.روش بررسی: این مطالعه در سال 1390 در بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در قالب مطالعه مقطعی انجام شد. نمونه مورد پژوهش بیماران مشکوک به سرطان پروستات بر اساس افزایش Prostate-Specific Antigen (PSA) سرم یا معاینه غیرطبیعی رکتال بودند که برای انجام بیوپسی پروستات ارجاع شدند. نتایج به دست آمده در تصویربرداری DWI با نتایج بیوپسی بیماران مقایسه شد.یافته ها: تعداد 85 بیمار وارد مطالعه شدند. حساسیت DWI در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات 100%, ویژگی 97.1%, ارزش اخباری مثبت 89.5% و ارزش اخباری منفی 100% بود. این یافته ها نشان داد چنان چه DWI سرطان پروستات را منفی گزارش نماید با اطمینان بسیار بالایی می توان به نتیجه آن اعتماد کرد, ولی در صورت مثبت بودن گزارش, اگرچه اطمینان 100% نیست اما میزان آن باز هم بالا بوده و بیش از 90% می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که استفاده از DWI در تصاویر MRI دقت بالایی در تشخیص افراد غیرمبتلا و هم چنین دقت قابل قبولی در تشخیص بیماران مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با سایر روش ها دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غفوری، مهیار، علی زاده، مریم، و کوهپایه زاده، جلیل. (1392). بررسی ارزش Diffusion Weighted Imaging در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات. مجله دانشکده پزشکی، 71(6)، 351-355. SID. https://sid.ir/paper/38150/fa

  Vancouver: کپی

  غفوری مهیار، علی زاده مریم، کوهپایه زاده جلیل. بررسی ارزش Diffusion Weighted Imaging در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1392؛71(6):351-355. Available from: https://sid.ir/paper/38150/fa

  IEEE: کپی

  مهیار غفوری، مریم علی زاده، و جلیل کوهپایه زاده، “بررسی ارزش Diffusion Weighted Imaging در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 71، no. 6، pp. 351–355، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38150/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی