مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

498

دانلود:

338

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات اسید دوکوزاهگزانوییک بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 372

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوارض ناشی از مزمن شدن آن, هم چنین فعالیت ضدباکتریایی علیه هلیکوباکترپیلوری و خواص ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا-3, مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری با اسید دوکوزاهگزانوییک Docosahexaenoic Acid (DHA) بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری و سطح برخی نشانگرهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم انجام گرفت.روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده, 66 بیمار آلوده به هلیکوباکترپیلوری (33 مورد و 33 شاهد), در کنار درمان چهار دارویی عفونت, به طور تصادفی روزانه دو گرم مکمل morDHA یا روغن MCT به عنوان دارونما, به مدت 12 هفته دریافت کردند. دریافت غذایی افراد توسط یادآمد 24 ساعته خوراک جمع آوری و با نرم افزار Nutritionist IV آنالیز شد. نمونه گیری از خون ناشتا, اندازه گیری وزن, قد, نمایه توده بدنی (BMI) و سطح فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفت.یافته ها: میزان ریشه کنی عفونت, سطح اینترلوکین-6 (IL-6), پروتیین واکنش گر C با حساسیت بالا (hs-CRP) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در انتهای مطالعه, بین دو گروه, تفاوت معنی دار نداشت, در حالی که سطح اینترلوکین-8 (IL-8) بین دو گروه متفاوت بود (P=0.008). اختلاف غلظت بین ابتدا و انتهای مطالعه نیز در هیچ یک از فاکتورها بین دو گروه معنی دار نبود.نتیجه گیری: دریافت مکمل morDHA در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری, بر ریشه کنی عفونت, سطح سرمی فاکتورهای IL-6, hs-CRP و TAC اثر معنی دار نداشت, در حالی که بر سطح IL-8 موثر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آگاه، شهرام، شیدفر، فرزاد، خاندوزی، نفیسه، و حسینی، آغافاطمه. (1392). بررسی اثرات اسید دوکوزاهگزانوییک بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری, برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم. مجله دانشکده پزشکی، 71(6)، 363-372. SID. https://sid.ir/paper/38148/fa

  Vancouver: کپی

  آگاه شهرام، شیدفر فرزاد، خاندوزی نفیسه، حسینی آغافاطمه. بررسی اثرات اسید دوکوزاهگزانوییک بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری, برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1392؛71(6):363-372. Available from: https://sid.ir/paper/38148/fa

  IEEE: کپی

  شهرام آگاه، فرزاد شیدفر، نفیسه خاندوزی، و آغافاطمه حسینی، “بررسی اثرات اسید دوکوزاهگزانوییک بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری, برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 71، no. 6، pp. 363–372، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38148/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی