video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

903

دانلود:

0

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی استان آذربایجان شرقی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 19

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: یکی از اساسی ترین مراحل هر برنامه ریزی آموزشی تعیین نیاز فراگیران و جامعه برای دستیابی به هدفها و اولویت های آموزشی است. این مطالعه به منظور تعیین نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی استان آذربایجان شرقی و جهت بهره برداری در برنامه ریزی آموزشی به انجام رسید.روشها: برای این منظور ابتدا بایدهای یادگیری مورد نیاز پزشکان عمومی، با استفاده از شیوه ها و منابع نیازسنجی مختلف در سطح کشور تعیین شود. سپس با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین امر و در نظر گرفتن استانداردهای آموزش مداوم این بایدها در قالب 62 برنامه یک روزه طراحی شود. در مرحله سوم نیاز پزشکان استان به هر یک از این برنامه ها با ذکر بایدهای یادگیری مربوطه توسط پرسشنامه کتبی پرسیده شد. پرسشنامه بطور تصادفی بین 600 نفر از پزشکان استان توزیع شده، 407 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS آنالیز شد.یافته ها: نسبت انتخاب هر یک از 62 برنامه آموزشی و برآورد فاصله ایی آن با اطمینان 95% تعیین گردید و برنامه ها بر اساس میزان انتخاب توسط پزشکان عمومی اولویت بندی شدند. پنج عنوان آموزشی زیر به ترتیب بیشترین میزان انتخاب را به خود اختصاص دادند. برنامه فوریتهای مربوط به حوادث و سوانح ( 7/4+7/61%) بیماریهای داخلی قلب (7/4+4/60%) آموزش اینترنت (8/4+60%) بیماریهای پوست (8/4+5/58%) فوریتهای رایج داخلی (8/4+2/58%) مناسب ترین روز برای برگزاری برنامه ها به ترتیب پنج شنبه (61%) و جمعه (52%) و بهترین زمان قبل از ظهر (78%) بیان شد. بیشتر پزشکان برنامه های یک روزه مستقل پنج امتیازی را به برنامه های 4 تا 5 روزه 25 امتیازی ترجیح دادند. از بین شیوه های آموزشی، بحث پیرامون موارد بالینی (53%) بیشتر از سایر روشها مورد توجه قرار گرفت. نتیجه: با استفاده از یافته های فوق برنامه ریزی پنج ساله آموزش مداوم پزشکان عمومی استان به تناسب انتخاب و نیاز پزشکان در حال انجام است و می توان از این الگو در کلیه استانها و مراکز آموزش مداوم بهره گرفت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امینی، ابوالقاسم، کارگرماهر، محمدحسن، حاتمی سعدآبادی، فرهاد، و اسلامی، حسن. (1381). تعیین نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی استان آذربایجان شرقی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 2(2 (پیاپی 8) (ویژه نامه))، 19-19. SID. https://sid.ir/paper/380860/fa

  Vancouver: کپی

  امینی ابوالقاسم، کارگرماهر محمدحسن، حاتمی سعدآبادی فرهاد، اسلامی حسن. تعیین نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی استان آذربایجان شرقی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی[Internet]. 1381؛2(2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)):19-19. Available from: https://sid.ir/paper/380860/fa

  IEEE: کپی

  ابوالقاسم امینی، محمدحسن کارگرماهر، فرهاد حاتمی سعدآبادی، و حسن اسلامی، “تعیین نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی استان آذربایجان شرقی،” مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، vol. 2، no. 2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)، pp. 19–19، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/380860/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )