video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

365

دانلود:

232

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از یک روش اصلاحی در محاسبه مشخصات هندسی چرخ تعدیل گر برد در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیرفعال

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

چکیده

 در درمان تومورها به روش پروتون تراپی, باریکه ی پرتوی خروجی از سینکروترون یک پرتوی تک انرژی است که پس از ورود به بافت هدف, قسمت زیادی از انرژی خود را به یک نقطه انتقال می دهد. برای درگیر کردن کل بافت تومور, دو رهیافت وجود دارد که یکی از آن ها, که در این پژوهش به آن پرداخته شده است, روش پراکندگی غیرفعال است. در این روش پرتوی پروتون برای پوشش دادن کل حجم تومور باید از یک پراکننده ی دوار به نام چرخ تعدیل گر برد عبور کند. این پراکننده در هر دور چرخش خود ضخامت های متفاوتی از ماده را بر سر راه پرتو پروتون قرار می دهد و در نتیجه پرتوی تک انرژی را به یک طیف انرژی با انرژی کم تر, که در عمق کم تری از بافت جذب می شود, تبدیل می نماید. هدف این روش دست یابی به یک منحنی جذب انرژی است که در ناحیه ی تومور دارای بیشینه مسطح باشد و پس از عبور از این ناحیه به سرعت به صفر برسد. بررسی تأثیر مواد و تغییرات هندسی اجزای پراکننده در مسیر پرتوی پروتون موضوع قابل توجهی است که بر شکل منحنی جذب مؤثر است. در این پژوهش با استفاده از ابزار Geant4, که براساس روش مونت کارلو کار می کند, این سیستم پراکننده شبیه سازی شده است. محاسبه ی مشخصات هندسی چرخ تعدیل گر برد به طوری که به منحنی جذب مسطح در محدوده ی تومور منجر شود, موضوعی است که به روش های مختلف به آن پرداخته شده است. در این پژوهش با نوشتن یک برنامه ی پایتون با الگوریتم اصلاحی, یک منحنی مسطح قابل قبول حاصل شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طباطباییان، زهرا، و صادقی، مهدی. (1399). استفاده از یک روش اصلاحی در محاسبه مشخصات هندسی چرخ تعدیل گر برد در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیرفعال. مجله علوم و فنون هسته ای، 41(2 (پیاپی 92) )، 25-32. SID. https://sid.ir/paper/379179/fa

  Vancouver: کپی

  طباطباییان زهرا، صادقی مهدی. استفاده از یک روش اصلاحی در محاسبه مشخصات هندسی چرخ تعدیل گر برد در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیرفعال. مجله علوم و فنون هسته ای[Internet]. 1399؛41(2 (پیاپی 92) ):25-32. Available from: https://sid.ir/paper/379179/fa

  IEEE: کپی

  زهرا طباطباییان، و مهدی صادقی، “استفاده از یک روش اصلاحی در محاسبه مشخصات هندسی چرخ تعدیل گر برد در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیرفعال،” مجله علوم و فنون هسته ای، vol. 41، no. 2 (پیاپی 92) ، pp. 25–32، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/379179/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی