video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,597

دانلود:

974

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 زمینه و هدف: از عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد عوامل شخصیتی است. در میان ارزیابی های شخصیتی, هیجان خواهی پیش بینی قوی را برای شروع اولیه انواع سوء مصرف مواد نشان داده است. هدف این پژوهش, تعیین سطح هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت است.مواد و روش ها: این مطالعه, به روش پس - رویدادی بر روی 90 نفر (با دامنه سنی 40-20 سال) از مراجعین به مراکز بهزیستی و مراکز درمان سر پایی در بخش های مختلف شهر تبریز و مرند در سال 1388 انجام شد که به طور تصادفی با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شده بودند. گروه مورد بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR به سوء مصرف یا وابستگی به مواد آمفتامین مبتلا بودند. گروه دیگر, 60 نفر مرد, 30 نفر زن از افراد عادی جامعه که اعتیاد نداشتند از بین اقوام, همسایگان و دوستان انتخاب شدند. مجموع نمونه شامل 180 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از آزمون هیجان خواهی Zuckerman استفاده شد. برای تحلیل آماری از آزمون تحلیل وایانس چند متغیره و آزمون پیگیری (LSD) استفاده شد.یافته ها: تفاوت معنی داری بین گروه معتاد و عادی در هیجان خواهی کلی و زیر مقیاس های آن شامل ماجراجویی, ملال پذیری, تنوع طلبی و هیجان خواهی نشان دادند و افراد معتاد در هیجان خواهی کلی و زیر مقیاس های هیجان خواهی نسبت به افراد عادی بالاتر بودند. همچنین مردان معتاد نسبت به زنان معتاد در هیجان خواهی, تنوع طلبی, ماجراجویی و هیجان خواهی کل بالاتر از زنان بودند. اما بین زنان و مردان معتاد در مولفه های ملال پذیری, تجربه طلبی و گریز از بازداری تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی, هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد, اما با تدبیر, اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل در آورد. ارزیابی ویژگی های شخصیتی و هیجان خواهی در معتادان دربر دارنده اطلاعات مهمی برای تعریف, شناسایی و درمان این گروه است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خانجانی، زینب، فخرایی، نفیسه، و بدری گرگری، رحیم. (1390). بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت. تحقیقات علوم رفتاری، 9(4 (پی در پی 20))، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/379043/fa

  Vancouver: کپی

  خانجانی زینب، فخرایی نفیسه، بدری گرگری رحیم. بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت. تحقیقات علوم رفتاری[Internet]. 1390؛9(4 (پی در پی 20)):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/379043/fa

  IEEE: کپی

  زینب خانجانی، نفیسه فخرایی، و رحیم بدری گرگری، “بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت،” تحقیقات علوم رفتاری، vol. 9، no. 4 (پی در پی 20)، pp. 0–0، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/379043/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی