video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده ازساختار زمانی بهمن های گسترده هوایی جهت تفکیک جرمی پرتو های کیهانی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 41

چکیده

 در کار حاضر پرتوهای کیهانی پروتون و آهن در انرژی1017 الکترون ولت و زاویه های سرسویی 20 تا 45 درجه با استفاده از کُدCORSIKA و مدل های اندرکنشی انرژی های بالا (QGSJETII04 )و مدل های اندرکنشی انرژی پایین GHEISHA2002d و در ارتفاع 1200 متر از سطح دریا (تهران) شبیه سازی شده اند. و با ثبت زاویه سمتی, مکان و زمان رسیدن ذرات ثانویه نتایج شبیه سازی تحلیل و زمان خیز (rise time) ذرات ثانویه ( الکترون ها و میون ها) محاسبه شده است. با بررسی وابستگی زمان خیز به فاصله از محور بهمن و زاویه سمتی ما نشان داده ایم در توزیع سمتی زمان خیز عدم تقارنی وجود دارد که میتواند برای تفکیک جرمی پرتوهای اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستگارزاده، گوهر، و عباس نژاد، حسین. (1398). استفاده ازساختار زمانی بهمن های گسترده هوایی جهت تفکیک جرمی پرتو های کیهانی. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، 9(4 (پیاپی 23) )، 33-41. SID. https://sid.ir/paper/377918/fa

  Vancouver: کپی

  رستگارزاده گوهر، عباس نژاد حسین. استفاده ازساختار زمانی بهمن های گسترده هوایی جهت تفکیک جرمی پرتو های کیهانی. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)[Internet]. 1398؛9(4 (پیاپی 23) ):33-41. Available from: https://sid.ir/paper/377918/fa

  IEEE: کپی

  گوهر رستگارزاده، و حسین عباس نژاد، “استفاده ازساختار زمانی بهمن های گسترده هوایی جهت تفکیک جرمی پرتو های کیهانی،” پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، vol. 9، no. 4 (پیاپی 23) ، pp. 33–41، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/377918/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی