مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,399

دانلود:

741

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 86

چکیده

 هدف از این پژوهش, ارائه دیدگاه مدیران ارشد بخش تربیت بدنی پیرامون فرایند خصوصی سازی در بخش قهرمانی ورزش کشور بود. بدین منظور, 8 گروه اصلی از مدیران بخشهای ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی, مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد پرسش قرار گرفتند. روش پژوهش, کتابخانه ای و تحلیل مطالعات انجام شده میدانی و پیمایشی بود. در این تحقیق, با استفاده از پرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه ای است, دیدگاه مدیران ورزش کشور درباره موضوع تحقیق یعنی سیاست خصوصی سازی در ورزش بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه که برای بررسی متغیرهای مورد نظر به کار رفتند, پس از تایید استفاده شدند. 54 پرسش در 8 هدف اصلی پژوهش گروه بندی شد تا فرضیات به خوبی بررسی شوند. براساس نتایج تحقیق, 89.3 درصد از مدیران ورزش کشور, خصوصی سازی را موجب افزایش کارایی در بخشهای مدیریتی دانستند, 90.5 درصد با واگذاری خدمات بخشهای غیردولتی موافق بودند و 94.8 درصد, اعمال خصوصی سازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه تسهیلات بانکی, مالیات, عوارض و ... دانستند. همچنین, مدیران ضمن اعلام توافق خود با انتقال ورزش قهرمانی از سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک, کمترین توافق را داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوی، سیدمحمدحسین، خوش ‌چهره، محمد، کاظم نژاد، انوشیروان، و اسدی، حسن. (1383). خصوصی‌سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی. المپیک، 12(4 (پیاپی 28))، 75-86. SID. https://sid.ir/paper/37751/fa

  Vancouver: کپی

  رضوی سیدمحمدحسین، خوش ‌چهره محمد، کاظم نژاد انوشیروان، اسدی حسن. خصوصی‌سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی. المپیک[Internet]. 1383؛12(4 (پیاپی 28)):75-86. Available from: https://sid.ir/paper/37751/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدحسین رضوی، محمد خوش ‌چهره، انوشیروان کاظم نژاد، و حسن اسدی، “خصوصی‌سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی،” المپیک، vol. 12، no. 4 (پیاپی 28)، pp. 75–86، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37751/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی