مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

330

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از GIS

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 150

چکیده

 بندر ماهشهر یکی از بزرگترین بنادر جنوب کشور است که در معرض خطرات ناشی از پیشروی آب دریا از طریق خور ماهشهر قرار دارد. به منظور کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی, مدیران بحران و طراحان شهری نیازمند یک طرح مناسب بر اساس نقشه پهنه بندی خطر در منطقه مورد مطالعه هستند. به هرحال نقشه پهنه بندی ریسک ناشی از فرآیند جزر و مدی به تنهایی کافی نیست؛ یک سیستم مفید به منظور افزایش کارایی نتایج ریسک ناشی از جزر و مد نیازمند مشخص کردن نقاط حساس و آسیب پذیر است. در این تحقیق, جهت کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی به کمک نرم افزار Hecgeoras حداکثر گسترش پهنه تحت پوشش در زمان مد مشخص شد. به منظور نیل به اهداف مورد نظر از داده های هیدروگرافی بستر و آمارواطلاعات ایستگاه های هیدرومتری با دقت بالا استفاده شد. این پهنه مساحتی در حدود 944 هکتار را احاطه می کند که با توجه به شرایط خاک شناسی منطقه که طی بازدیدهای صحرایی مشاهده شد, عملا در هنگام فرآیند مد و در زمان بروز حوادث, کمک رسانی زمینی به دلیل چسبندگی بالای خاک منطقه مورد مطالعه, مختل می شود. با توجه به شرایط خاک شناسی منطقه, غرقاب شدن خاک منطقه باعث افزایش حالت چسبندگی خاک و به نوبه خود عاملی مضاعف در هنگام پیشروی آب دریا در کمک رسانی ها خواهد بود. در این مطالعه مناطق حساس در معرض آسیب پیشروی آب, شناسایی و معرفی گردید. همچنین با بررسی نتایج و بازدیدهای زمینی, صحت نتایج بدست آمده با قطعیت بیشتری ارائه شد. بدین منظور در دو فصل زمستان 1395 و تابستان 1396 اقدام به بازدیدهای زمینی صورت گرفت تا با توجه به تغییرات اقلیمی نتایج بهتر و دقیق تری حاصل شود. در واقع تهیه نقشه پهنه جزر و مدی در مناطق ساحلی, برای کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی بسیار موثر و مفید است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدپور، علی، و ترک قشقایی نژاد، سعید. (1398). پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از GIS. اطلاعات جغرافیایی، 28(112 )، 137-150. SID. https://sid.ir/paper/376989/fa

  Vancouver: کپی

  محمدپور علی، ترک قشقایی نژاد سعید. پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از GIS. اطلاعات جغرافیایی[Internet]. 1398؛28(112 ):137-150. Available from: https://sid.ir/paper/376989/fa

  IEEE: کپی

  علی محمدپور، و سعید ترک قشقایی نژاد، “پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از GIS،” اطلاعات جغرافیایی، vol. 28، no. 112 ، pp. 137–150، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/376989/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی