مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

732

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فعالیت بدنی هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد نوزاد و جفت

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 16

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی تاثیر تمرینهای هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر وزن جفت, نسبت وزن کودک به وزن جفت در بدو تولد, و وزن کودک در بدو تولد بوده است. بدین منظور, 26 نفر از مادران باردار نخست زا, سالم و غیر ورزشکار به روش تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه تمرین کننده در دوران بارداری و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین, شامل تمرینهای منتخب هوازی بود که از هفته 26 بارداری آغاز شد و به مدت 10 هفته ادامه داشت. نتایج تحقیق نشان دادند که در گروه تمرین کننده در دوران بارداری نسبت به گروه کنترل, وزن جفت در بدو تولد بیشتر (P=0.007) و نسبت وزن کودک به وزن جفت کمتر (P=0.007) بود. اما وزن کودک در بدو تولد در دو گروه, تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). بنابراین, با توجه به نتایج این تحقیق, فعالیت هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد کودک تاثیر منفی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوشکی جهرمی، مریم، نیک بخت، حجت اله، و نام آورجهرمی، بهیه. (1383). تاثیر فعالیت بدنی هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد نوزاد و جفت. المپیک، 12(3 (پیاپی 27))، 7-16. SID. https://sid.ir/paper/37677/fa

  Vancouver: کپی

  کوشکی جهرمی مریم، نیک بخت حجت اله، نام آورجهرمی بهیه. تاثیر فعالیت بدنی هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد نوزاد و جفت. المپیک[Internet]. 1383؛12(3 (پیاپی 27)):7-16. Available from: https://sid.ir/paper/37677/fa

  IEEE: کپی

  مریم کوشکی جهرمی، حجت اله نیک بخت، و بهیه نام آورجهرمی، “تاثیر فعالیت بدنی هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد نوزاد و جفت،” المپیک، vol. 12، no. 3 (پیاپی 27)، pp. 7–16، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37677/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.