مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,232

دانلود:

0

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی نقش مربیان خارجی در موفقیت تیمهای ملی و باشگاهی فوتبال ایران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 72

چکیده

 هدف از این تحقیق, ارزشیابی نقش و میزان تاثیرگذاری مربیان خارجی بر موفقیت تیمهای فوتبال ملی و باشگاهی کشور بود. از این رو, از سه روش پرسشنامه محقق ساخته, مصاحبه, بررسی منابع و مأخذ و مجلات ورزشی به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه, بترتیب با دو روش, آزمون آلفای کرونباخ (ضریب 0.80) و نظرخواهی از افراد متخصص و کارشناس مورد تایید قرار گرفت. 312 نفر از مربیان, بازیکنان, مدیران و سایر افرادی که به نحوی با مربیان خارجی در ارتباط بودند, در تحقیق شرکت کردند. عملکرد 27 مربی خارجی, شامل: هشت مربی تیم ملی بزرگسالان, چهار مربی تیم ملی امید, چها مربی تیم ملی جوانان, یک مربی تیم ملی نوجوانان و 17 مربی تیمهای باشگاهی کشور, در سالهای 1345 تا 1382 ارزشیابی شد. از روشهای آمار توصیفی و از آزمونهای مجذور کای, یو- من- ویتنی و کروسکال الیس به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برداری شد. نتایج تحقیق نشان دادند: برخی از مربیان خارجی در کسب مقامهای رسمی مسابقات, ارائه ایده های نوین فوتبال در زمان خود و استعداد یابی, عملکرد قابل قبولی داشته اند. با این حال, در مورد برخی از این مربیان نیز آثار و دستاوردهای مشخصی بدست نیامد. عملکرد مربیان خارجی کشورهای یوگسلاوی, انگلیس, آلمان و کرواسی بهتر از سایرین بود. بین عملکرد مربیان خارجی تیمهای ملی و باشگاهی تفاوت معنی داری وجود نداشت. عملکرد مربیان خارجی در دوره قبل از انقلاب به طور معنادار بهتر از دوره پس از انقلاب بود (P<0.05). بین تواناییهای فنی, مدیریتی - رهبری و مهارتهای روان شناختی - ارتباطی مربیان خارجی, تفاوت معناداری مشاهده شد(P<0.05) و بین بهترین عملکرد از جنبه های فنی و ضعیف ترین عملکرد از جنبه های روان شناختی ارتباطی بدست آمد. به طور کلی عملکرد بسیاری از مربیان خارجی قابل قبول است, اما آثار حضور و دستاوردهای بجا مانده در مورد بعضی از آنها مطلوب نبوده است بر اتخاذ تدابیر غیراصولی, برنامه ریزیهای مقطعی و تصمیم گیریهای شتابزده در خصوص استفاده از مربیان خارجی برای فوتبال ایران دلالت دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افضل پور، محمداسماعیل، قراخانلو، رضا، و خداداد، احمد. (1383). ارزشیابی نقش مربیان خارجی در موفقیت تیمهای ملی و باشگاهی فوتبال ایران. المپیک، 12(3 (پیاپی 27))، 51-72. SID. https://sid.ir/paper/37675/fa

  Vancouver: کپی

  افضل پور محمداسماعیل، قراخانلو رضا، خداداد احمد. ارزشیابی نقش مربیان خارجی در موفقیت تیمهای ملی و باشگاهی فوتبال ایران. المپیک[Internet]. 1383؛12(3 (پیاپی 27)):51-72. Available from: https://sid.ir/paper/37675/fa

  IEEE: کپی

  محمداسماعیل افضل پور، رضا قراخانلو، و احمد خداداد، “ارزشیابی نقش مربیان خارجی در موفقیت تیمهای ملی و باشگاهی فوتبال ایران،” المپیک، vol. 12، no. 3 (پیاپی 27)، pp. 51–72، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37675/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.