مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

266

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 111

چکیده

 سابقه و هدف: ارزیابی درونی نقش مهمی در بهبود کیفیت یک سیستم آموزشی بازی می کند. هدف این مطالعه, انجام ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت عمومی به منظور گام برداشتن در جهت ارتقا کیفیت آموزشی گروه بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی, که در سال های 88-1387 انجام گرفت, کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته بهداشت عمومی شرکت نمودند. عوامل مورد ارزشیابی, نه حوزه را در بر می گرفت که شامل حوزه های: رسالت و اهداف آموزشی, مدیریت و سازماندهی, برنامه های آموزشی, هیات علمی, دانشجویان, منابع آموزشی, پژوهش, سنجش و ارزشیابی, و دانش آموختگان بود. پرسش نامه ها توسط اعضای هیات علمی گروه تهیه گردید. بعد از گردآوری داده ها, یافته ها بر اساس مقیاس امتیاز بندی گورمن از رتبه غیر رضایت بخش تا بسیار قوی با دامنه امتیازی 1 تا 5 طبقه بندی گردید.یافته ها: گروه در حوزه برنامه های آموزشی دارای رتبه قوی, در حوزه های رسالت و اهداف آموزشی, هیات علمی, و سنجش و ارزشیابی دارای رتبه خوب, در حوزه مدیریت و سازماندهی, دارای رتبه بیش از رضایت بخش, در حوزه دانشجویان دارای رتبه رضایت بخش, در حوزه های منابع آموزشی و فعالیت های پژوهشی دارای رتبه مرزی, و نهایتا گروه در حوزه دانش آموختگان دارای رتبه غیر رضایت بخش بوده است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در کل گروه بهداشت عمومی با کسب میانگین امتیاز 3.19 در کلیه حوزه های مورد ارزشیابی, در رتبه بیش از رضایت بخش قرار گرفته است. بنابراین اگرچه در برآورد کلی, گروه در وضعیت قابل قبولی می باشد, اما برای ارتقای کیفیت آموزشی, به اصلاح نقاط ضعف خود در حوزه های دارای وضعیت غیر مطلوب نیاز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی