مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلومتری رشد و توسعه ریختی ماهی سیچلاید الکتریک بلو Konings, 1993 Sciaenochromis fryeri، طی مراحل اولیه تکوین لاروی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 89

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف بررسی تمایز ریختی و الگوی رشد آلومتریک ماهی سیچلاید الکتریک بلو Sciaenochromis fryeri در مراحل اولیه تکوین از روز پنجم بعد از تخمگشایی تا روز پنجاه و یکم انجام شد تا زمان تبدیل مرحله جنینی به ماهی جوان تعیین گردد. خصوصیات ریختی مورد مطالعه پس از عکس برداری از نمونه ها, با استفاده از نرم افزار ImageJ بررسی شد. الگوی رشد نسبی با ضریب تأثیر رشد Y= aXb تفسیر شد. جذب کیسه زرده در روز نهم اتفاق افتاد. فلس ها نیز در روز نوزدهم توسعه یافتند و در نهایت ماهی جوان را تشکیل دادند. رشد نسبی بخش های مختلف بدن مورد بررسی قرار گرفت و با آلومتری مثیت, منفی و ایزومتری توضیح داده شد. رشدنسبی مثبت بخش سر و دم پیش از نقطه عطف, و تغییر در بخش های مختلف بدن اولویت های رشد اندام ها را برای بقا در طول تاریخچه اولیه زندگی ماهیان تعیین نمود. نتایج حاصل نشان داد که بین روند تغییرات ریختی لاروها با تکامل اندام های مربوط به حرکات حسی و رفتاری لارو همخوانی وجود دارد. هر تغییر ظاهری در لارو, تکوین و تکامل یکی از اندام های دخیل در تغذیه, تنفس, شنا و اندام های حسی را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی ثابت، سیدحامد، صائمی کمساری، مریم، قاسم زاده سرچشمه، کبری، ستاری، مسعود، و ایگدری، سهیل. (1399). بررسی آلومتری رشد و توسعه ریختی ماهی سیچلاید الکتریک بلو Konings, 1993 Sciaenochromis fryeri, طی مراحل اولیه تکوین لاروی. علوم و فنون شیلات، 9(2 )، 79-89. SID. https://sid.ir/paper/375369/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی ثابت سیدحامد، صائمی کمساری مریم، قاسم زاده سرچشمه کبری، ستاری مسعود، ایگدری سهیل. بررسی آلومتری رشد و توسعه ریختی ماهی سیچلاید الکتریک بلو Konings, 1993 Sciaenochromis fryeri, طی مراحل اولیه تکوین لاروی. علوم و فنون شیلات[Internet]. 1399؛9(2 ):79-89. Available from: https://sid.ir/paper/375369/fa

  IEEE: کپی

  سیدحامد موسوی ثابت، مریم صائمی کمساری، کبری قاسم زاده سرچشمه، مسعود ستاری، و سهیل ایگدری، “بررسی آلومتری رشد و توسعه ریختی ماهی سیچلاید الکتریک بلو Konings, 1993 Sciaenochromis fryeri, طی مراحل اولیه تکوین لاروی،” علوم و فنون شیلات، vol. 9، no. 2 ، pp. 79–89، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/375369/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی