مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,016

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر آنتی بیوتیک پیش گیرانه از عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک الکتیو

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 41

چکیده

 سابقه و هدف: عفونت زخم جراحی یکی از عوارض شایع اعمال جراحی است. امروزه با استفاده از تمهیدات مختلف سعی در کاهش عفونت زخم می شود که استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک (پیش گیرانه) یکی از این روش ها است. از آنجائی که لاپاروسکوپی توانسته است بسیاری از موارد دخیل در عفونت زخم از جمله عوامل مکانیکال را کنترل نماید شاید بتوان نقش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک را زیر سوال برد. در این پژوهش اثر آنتی بیوتیک در پیش گیری از عفونت زخم در کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور, بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک (38 نفر) و گروه دریافت کننده پلاسبو (32 نفر) تقسیم شدند. سپس بیماران 24 ساعت, 4 تا 7, 10 تا 15 و 30 روز پس از عمل از نظر عفونت زخم بررسی و سپس با یک دیگر مقایسه شدند.یافته ها: مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر توزیع جنسی, سنی, مصرف سیگار و شاخص توده بدنی جور بودند. در 24 ساعت اول, 4 تا 7, 10 تا 15 و 30 روز پس از عمل در هر دو گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک و پلاسبو هیچ موردی از عفونت زخم دیده نشد.نتیجه گیری: استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جلوگیری از بروز عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک, مزیتی بر پلاسبو ندارد. بنابراین می توان در جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک استفاده نکرد تا ضمن جلوگیری از ایجاد سوش های مقاوم باکتریال و جلوگیری از تحمیل عوارض غیر ضروری آن, سبب کاهش هزینه های اقتصادی آن نیز بشویم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  همتی، حمیدرضا، سلطانی، ستاره، قربانی، راهب، گلوردی، الهه، و بیطرف، مریم. (1387). بررسی اثر آنتی بیوتیک پیش گیرانه از عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک الکتیو. کومش، 10(1 (پیاپی 29))، 37-41. SID. https://sid.ir/paper/37460/fa

  Vancouver: کپی

  همتی حمیدرضا، سلطانی ستاره، قربانی راهب، گلوردی الهه، بیطرف مریم. بررسی اثر آنتی بیوتیک پیش گیرانه از عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک الکتیو. کومش[Internet]. 1387؛10(1 (پیاپی 29)):37-41. Available from: https://sid.ir/paper/37460/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا همتی، ستاره سلطانی، راهب قربانی، الهه گلوردی، و مریم بیطرف، “بررسی اثر آنتی بیوتیک پیش گیرانه از عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک الکتیو،” کومش، vol. 10، no. 1 (پیاپی 29)، pp. 37–41، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37460/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی