مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کومش | سال:1396 | دوره:19 | شماره:2 (پیاپی 66) | صفحه شروع:309 | صفحه پایان:319

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

258

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین عوامل موثر در اجرای مدیریت درد نوزادان از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتوا

صفحات

 صفحه شروع 309 | صفحه پایان 319

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID