مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1386 | دوره:13 | شماره:59 (نامه فلسفی)
صفحه شروع:3 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت

نویسنده

عبدالکریمی بیژن

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 18

چکیده

 این مقاله درصدد است تا به شرح تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت بپردازد. برخلاف غالب تفسیرهای رایج, از نظر هایدگر منطق استعلایی کانت را به هیچ وجه نمی توان «منطق», در معنای رایج و متداول لفظ, یعنی پژوهش در باب فاهمه و اصول و قواعد صوری تفکر دانست. بلکه این بخش از کتاب نقد عقل محض کانت, یعنی منطق استعلایی, را بیشتر باید نوعی وجودشناسی و پژوهشی در ساختارهای وجودی (اگزیستانسیل) و وجود شناسی آدمی, به اعتبار امکان مواجهه با وجود اشیاء یا, به تعبیر ساده تر, کوششی در جهت گذر از سوبژکتیویسم دکارتی و اثبات امکان استعلاء دانست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.