مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1382 | دوره:6 | شماره:1 | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین ارتباط سطح B-HCG سرم در روز 17 پس از القای تخمک گذاری در ART به عنوان یک روش پیشگویی کننده سرانجام حاملگی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 16

چکیده

 هدف: طی 2 دهه گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در ناباروری پدید آمده است که از مهمترین آنها ابداع و معرفی تکنولوژی کمک باروری مصنوعی (ART) بوده است. ولی با توجه به اینکه بیماران که تحت این عملیات قرار می گیرند و خانواده های آنها و پزشکان مربوطه نگرانی و استرس فراوانی در مرود سرانجام حاملگی دارند, لذا هدف از این مطالعه پیدا کردن روشی آسان و مطمئن است که بتوان با آن در کوتاهترین زمان ممکن پس از القاء تخمک گذاری در ART سرانجام حاملگی را با آن پیش بینی کرد. روش مطالعه: این مطالعه متقاطع بوده و بر روی 116 نفر از خانمهای نابارور یا B-HCG مثبت که جهت القای تخمک گذاری به مراکز ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند انجام شد و سپس کلیه اطلاعات بیماران شامل سن, روش ART, تیتر B-HCG, عاقبت حاملگی و تعداد آبستنی وارد پرسشنامه شدند. بیماران تا آخر حاملگی پیگیری می شدند و نتیجه حاملگی نیز در مورد آنها ثبت می شد. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون های ANOVA, کای اسکور Pearson Correlation Test- (X2), با نرم افزار Spss آنالیز گردید.نتایج: میانگین سن بیماران 0.46±38.82 سال, میانگین تیتر B-HCG=499.31±0.57 IU/lit بود و بین 116 خانم ناباروری که تحت القای تخمک گذاری قرار گرفتند 92 نفر تیتر B-HCG بالای 100 (گروه اول) و 24 نفر تیتر زیر 100 داشتند (گروه دوم).در گروه اول میزان حاملگی ترم 64.1% میزان حاملگی پره ترم 10.8% , میزان سقط 20.6% و میزانIUFD , 4.3% به دست آمده که اختلاف زایمان نوزاد رسیده, نارس و سقط در 2 گروه معنی دار بود(PV=0.019) .نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده از مطالعه فوق به نظر می رسد که تیتراژ اندازه گیری شده B-HCG سرم در روز 17 پس از القای تخمک گذاری در ART می تواند تست مفید و مناسب و نسبتا ارزان قیمتی جهت تشخیص زودرس حاملگی و پیشگویی سرانجام آن باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID