مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

862

دانلود:

190

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حساسیت مصرف سمهای شیمیایی نسبت به تغییر قیمت آنها مطالعه موردی استان بوشهر

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 185

چکیده

 از جمله راههایی که برای حل مسئله مصرف بی رویه سمهای شیمیایی و پیامدهای ناخوشایند آن متصور است, استفاده از اهرم قیمت است. ولی پیش از اقدام در این راستا باید کشش قیمتی این نهاده محاسبه شود. به منظور مطالعه کشش قیمتی تقاضای آفتکشها, تابع تقاضای معیاری سمهای شیمیایی با کمک برنامه ریزی خطی و تحلیل حساسیت برای سطوح مصرف و قیمت های مختلف این سمها برای صیفی جات به دست آمد. داده های مورد نیاز جهت انجام این تحقیق از طریق روش نمونه گیری سیتماتیک, از منطقه دشتستان واقع در استان بوشهر در سال زراعی 1376 - 77 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تقاضای سم بسیار پایین است. به عنوان مثال این کشش در یکی از مزارع نماینده مورد مطالعه 0.00058 - بود. می توان گفت که صیفی کاران در مقابل افزایش قیمت سمهای شیمیایی حساسیت بسیار کمی نشان می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدپوربرازجانی، محمود، و نجفی، بهاالدین. (1381). حساسیت مصرف سمهای شیمیایی نسبت به تغییر قیمت آنها مطالعه موردی استان بوشهر. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(39)، 169-185. SID. https://sid.ir/paper/366961/fa

  Vancouver: کپی

  احمدپوربرازجانی محمود، نجفی بهاالدین. حساسیت مصرف سمهای شیمیایی نسبت به تغییر قیمت آنها مطالعه موردی استان بوشهر. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(39):169-185. Available from: https://sid.ir/paper/366961/fa

  IEEE: کپی

  محمود احمدپوربرازجانی، و بهاالدین نجفی، “حساسیت مصرف سمهای شیمیایی نسبت به تغییر قیمت آنها مطالعه موردی استان بوشهر،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 39، pp. 169–185، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/366961/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی