مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درنگی بر چند قطعه منسوب به رودکی سمرقندی

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 170

چکیده

 در این پژوهش, نگارندگان درباره برخی از این سروده های رودکی, که در بخش ابیات پیوسته دیوانهای چاپی به عنوان قطعه یا پیکره شعری مستقلی از شاعر ثبت شده, کندوکاو کرده اند. این سروده ها هر کدام دو ایراد جدی دارد: ایراد نخست «نبود پیوستگی مطلوب ابیات» و دوم تردید جدّی در «انتساب» یک یا چند مورد از آنها به رودکی است. منشأ ورود این سروده ها در دیوانهای چاپی موجود, کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی, اثر گرانقدر استاد سعید نفیسی است. این مصحح با مراجعه به منابع لغوی, بلاغی, جُنگها, سفینه ها و دیگر سرچشمه های متقدم و متأخر, ابیات پراکنده ای را که از نظر وزن و قافیه با یکدیگر هماهنگ بوده, به این دلیل که مربوط به یک شعر بلند یا کوتاه از رودکی است, به دنبال هم نقل کرده و یک سروده واحد را به وجود آورده است؛ حال اینکه بسیاری از این سروده ها از نظر مضمون با یکدیگر در ارتباط نیست, با وجود این, نگارندگان با بررسی دوباره منابع مورد استفاده استاد و استمداد از برخی منابع جدید با دلایلی علمی این دو ایراد را در برخی سروده های موجود بررسی و دریافتهای تازه ای را ارائه کرده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصیری شیراز، زهرا، دهقان، سجاد، و امامی، نصراله. (1398). درنگی بر چند قطعه منسوب به رودکی سمرقندی. پژوهشهای ادبی، 16(65 )، 141-170. SID. https://sid.ir/paper/366610/fa

  Vancouver: کپی

  نصیری شیراز زهرا، دهقان سجاد، امامی نصراله. درنگی بر چند قطعه منسوب به رودکی سمرقندی. پژوهشهای ادبی[Internet]. 1398؛16(65 ):141-170. Available from: https://sid.ir/paper/366610/fa

  IEEE: کپی

  زهرا نصیری شیراز، سجاد دهقان، و نصراله امامی، “درنگی بر چند قطعه منسوب به رودکی سمرقندی،” پژوهشهای ادبی، vol. 16، no. 65 ، pp. 141–170، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/366610/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی