مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,371

دانلود:

709

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

نویسندگان

شیوا رضا

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 65

چکیده

 دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم, که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند, به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت, با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته, از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین, این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود, روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود, وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته, در این مقاله, بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند, بررسی و مطالعه شده و در نهایت, معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شیوا، رضا. (1380). اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(34)، 33-65. SID. https://sid.ir/paper/365328/fa

Vancouver: کپی

شیوا رضا. اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1380؛9(34):33-65. Available from: https://sid.ir/paper/365328/fa

IEEE: کپی

رضا شیوا، “اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 9، no. 34، pp. 33–65، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/365328/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی