مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد | سال:1381 | دوره:10 | شماره:ضمیمه 4 (ویژه نامه دیابت) | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخص نیازهای درمانی (CPITN) در افراد دیابتی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 31

چکیده

دیابت یک بیماری متابولیک است که به علت کم کاری و یا عدم فانکشن سلولهای بتا در جزایر لانگرهانس لوزالمعده ایجاد می شود. دیابت علایم متعدد داشته و بیماریهای پریودنتال بعنوان ششمین عارضه مهم دیابت تلقی می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و شدت بیماریهای پریودنتال در بیماران دیابتیک وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین و مقایسه آنها با گروه کنترل با استفاده از شاخص (Community Periodontal Index for Treatment Needs) CPITN می باشد. این بررسی یک مطالعه تحلیلی می باشد که بر روی 64 نفر بیمار دیابتیک (266 نفر NIDDM و 38 نفر IDDM) صورت گرفت و 246 نفر به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. آنالیز آماری توسط آزمون مجذور کای صورت گرفت. شیوع و شدت بیماریهای پریودنتال در بیماران دیابتیک بیشتر از گروه کنترل بود. شیوع پریودنتیت در هر دو گروه مورد (NIDDM و IDDM) و کنترل با بالا رفتن سن نشان داد. از نظر شیوع پریودنتیت هر دو گروه NIDDM و IDDM یکسان بود. طول مدت ابتلای به دیابت تا 4 سال تاثیر چندانی بر شیوع و شدت پریودنتیت نداشته ولی پس از آن شیوع و شدت پریودنتیت بیشتر شده بود. با توجه به شیوع بالای بیماریهای پریودنتال در افراد دیابتیک توصیه می شود همکاری بیشتری بین مراکز دیابت و دندانپزشکی جهت آموزش بهداشت دهان و درمان این بیماران صورت پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID