مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران | سال:1382 | دوره:1 | شماره:4 (مسلسل 4) | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش نتایج عمل جراحی آزادسازی پوسترومدیال بر روی 45 بیمار (74 پا) مبتلا به کلاب فوت مادرزادی با روش تورکو (TURCO)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 26

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پیش زمینه: کلاب فوت یکی از شایع ترین دفورمیتی های مادرزادی می باشد که در صورت عدم پاسخ به درمان غیر جراحی، نیاز به جراحی دارد. پوسترومدیال ریلیز باروش تورکو (Turco posteromedial release) یکی از روش های متداول جراحی برای این دفورمیتی می باشد. اما در همه بیماران باعث اصلاح کامل دفورمیتی نمی شود. در این مطالعه میزان تأثیر و علل عدم جراحی فوق در بیماران بررسی شد. مواد و روش ها: برای بررسی موثر بودن عمل جراحی آزادسازی پوسترومدیال به روش تورکو در درمان کلاب فوت نتایج پرتونگاری و کلینیکی 45 بیمار مبتلا (74 پا) که تحت جراحی فوق قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت. بیماران 30 مرد و 15 زن بودند. متوسط سن زمان عمل جراحی 30 ماه بود (بین 6 ماه تا 5 سال). برای کلیه بیماران جراحی با روش فوق تحت نظر یک جراح انجام و سپس دو نوبت گچ گیری اصلاحی زیر بیهوشی و 6 پا نتایج بد (9%) داشتند. یافته ها: 4 بیمار به دلیل عود، نیاز به عمل مجدد پیدا کردند و 13 بیمار برای دفورمیتی باقی مانده fore foot adduction یا heel varus نیاز به عمل جراحی بعدی پیدا کردند. مهم ترین عارضه زود رس بعد از عمل تأثیر در جوش خوردن زخم بود که در 21 پا اتفاق افتاد. نتایج بد ارتباط مستقیمی با سن بالای هنگام عمل داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان دریافت اگر چه عمل جراحی آزادسازی پوسترومدیال تورکو روش موثری در درمان کلاب فوت می باشد، اما نمی تواند در تمام بیماران به طور یکسان مورد استفاده قرار گیرد و نتایج آن بر اساس سن بیمار و شدت دفورمیتی متغیر خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID