video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

515

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون داد پایگاه داده - بارش آفرودیت

صفحات

 صفحه شروع 503 | صفحه پایان 521

چکیده

 در این پژوهش, به منظور واکاوی تعداد روزهای بارانی ایران, از پایگاه داده - بارش آفرودیت طی دوره آماری 56ساله استفاده شده است. همچنین, نقش مولفه های جغرافیایی در تعداد روزهای بارانی بررسی شده است. نتایج نشان داد متوسط روزهای بارانی ایران 38 روز است, با وجود این, بارش 62.369 درصد از گستره کشور از 38 روز نیز کمتر است. بیشینه روزهای بارندگی ایران با 147 روز در جنوب غرب دریای خزر واقع شده است. از سوی دیگر, کمینه روزهای بارانی ایران با 9 روز در جنوب شرق ایران قرار دارد. بررسی ها و تحلیل های آماری نشان داد بهترین تقسیم بندی از روزهای بارانی ایران تقسیم کشور به شش پهنه است. این شش پهنه عبارت اند از: 1. پهنه خزری با تعداد روزهای بارانی 126 روز, 2. پهنه بارشی ایران شامل مناطق کوهستانی غرب, شمال غرب, و شمال شرق با تعداد روزهای بارانی 77 روز, 3. پهنه کوهپایه ای با 57 روز, 4. پهنه نواری بین ارتفاعات و مناطق پست داخلی بادپناه داخلی با 38 روز بارانی, 5. پهنه ایران مرکزی و نواحی بادپناه داخلی با 27 روز بارانی, 6. فقیرترین منطقه بارشی ایران شامل کویرها و چاله های شرقی و نواحی جنوب شرق است با متوسط تعداد روزهای بارانی 17 روز.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاشکی، عبدالرضا، و داداشی رودباری، عباسعلی. (1396). واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون داد پایگاه داده - بارش آفرودیت. پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)، 49(3 )، 503-521. SID. https://sid.ir/paper/363547/fa

  Vancouver: کپی

  کاشکی عبدالرضا، داداشی رودباری عباسعلی. واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون داد پایگاه داده - بارش آفرودیت. پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)[Internet]. 1396؛49(3 ):503-521. Available from: https://sid.ir/paper/363547/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرضا کاشکی، و عباسعلی داداشی رودباری، “واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون داد پایگاه داده - بارش آفرودیت،” پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)، vol. 49، no. 3 ، pp. 503–521، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/363547/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی