مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

676

دانلود:

256

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چشم اندازی از ژن کلروپلاستی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 ژن کلرپلاستیmatK, که به عنوان ORF509 شناخته شده, دارای سرعت تکاملی بالا در سطوح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی است. این ژن در کپی منفرد بزرگ ژنوم کلروپلاست و بین اگزون های ‘ 5 و ‘ 3 trnK (tRNA-lysine) در درون یک اینترون گروه II واقع شده است. اثر نور و مرحله نموی بر سطوح RNA و پروتئین matK, پیشنهاد کننده نقش کارکردی این ماچوراز مشهور است که به طور غیر مستقیم بر فتوسنتز اثر می گذارد. matK یکی از مناسب ترین ژن های کلروپلاستی برای حل روابط فیلوژنی و تکاملی در گستره ای از سطوح تاکسونومیک از سطح گونه تا جنس, تیره وحتی فرا تیره ای در میان گیاهان خشکی به ویژه نهاندانگان می باشد. این ژن به عنوان DNA بارکد, سطوح بالای تمایز را در میان گونه های نهاندانگان نشان داده است که می تواند به صورت تکی یا همراه با ژنهای دیگر برای شناسایی و معرفی گونه های ناشناخته استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاظم پوراصالو، شاهرخ، کاوه، اکرم، و امیراحمدی، عاطفه. (1393). چشم اندازی از ژن کلروپلاستی. زیست فناوری، 5(1 )، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/362973/fa

  Vancouver: کپی

  کاظم پوراصالو شاهرخ، کاوه اکرم، امیراحمدی عاطفه. چشم اندازی از ژن کلروپلاستی. زیست فناوری[Internet]. 1393؛5(1 ):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/362973/fa

  IEEE: کپی

  شاهرخ کاظم پوراصالو، اکرم کاوه، و عاطفه امیراحمدی، “چشم اندازی از ژن کلروپلاستی،” زیست فناوری، vol. 5، no. 1 ، pp. 0–0، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/362973/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی