مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,194

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 95

چکیده

 در این مقاله کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم ارایه می شود. اتوماتای یادگیر سلولی که در این مقاله برای اولین بار معرفی شده از دو جنبه با اتوماتای یادگیر سلولی استاندارد متفاوت است. اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهادی, دارای ورودی و همچنین دارای شعاع همسایگی متغیر است. از اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی برای حل مساله جایابی در مدارهای مجتمع استفاده شده است. تغییر شعاع همسایگی در ضمن اجرای فرآیند موجب بهبود در کیفیت پاسخ ها می شود. مدل پیشنهادی بر روی نمونه های آزمایشی مختلف آزمایش و با الگوریتم های موجود مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر کارایی با روشهای موجود قابل مقایسه است. همچنین ساختار پردازش موازی سلول ها, آن را برای پیاده سازی سخت افزاری بسیار مناسب می سازد که در این صورت زمان اجرای فرآیند جایابی نسبت به روشهای مهم موجود ـ که اغلب دارای ماهیت سریال می باشند ـ به نحو قابل توجهی بهبود می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  میبدی، محمدرضا، و مهدی پور، فرهاد. (1383). کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم. فنی و مهندسی مدرس، -(16)، 81-95. SID. https://sid.ir/paper/362354/fa

  Vancouver: کپی

  میبدی محمدرضا، مهدی پور فرهاد. کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم. فنی و مهندسی مدرس[Internet]. 1383؛-(16):81-95. Available from: https://sid.ir/paper/362354/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا میبدی، و فرهاد مهدی پور، “کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم،” فنی و مهندسی مدرس، vol. -، no. 16، pp. 81–95، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/362354/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی