مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,079

دانلود:

314

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما - گرگان

نویسندگان

سپهر عادل | متقی محمدرضا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 به منظور بررسی قابلیت شاخص های گیاهی حاصل از داده های سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی در مراتع شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما, از داده های رقومی سنجنده تی.ام استفاده شد. در این تحقیق با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی, داده های میدانی متعلق به 370 پلات در قالب 37 واحد نمونه برداری جمع آوری شد. به منظور تطبیق نقاط نمونه برداری با پیکسل های مربوطه در تصاویر رقومی, مختصات جغرافیایی واحدهای نمونه برداری با استفاده از مکان یاب ثبت گردید. برای محاسبه شاخص های گیاهی, میانگین رقومی 9 پیکسل مربوط به واحدهای نمونه برداری حاصل از تصاویر تصحیح هندسی شده باخطای0.9 RMS  استخراج و همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی تعیین گردید و سپس شاخص های گیاهی مناسب جهت برآورد درصد پوشش تفکیک شدند. در نهایت محاسبات و بررسی های آماری برای معرفی مدل مناسب, ارایه گردید. نتایج نشان می دهد که اگر داده های میدانی در طبقات مجزا قرار نگیرند, داده های تی.ام قادر به تخمین آنها نیستند و شاخص های گیاهی برگزیده, همبستگی زیادی با داده های طبقه بندی شده میدانی (طبقه بندی براساس انحراف معیار) دارند. شاخص (TM5-TM3)/(TM5+TM3) تغییرات پوشش طبقه یک (88.1-71.9%) را با همبستگی 99 درصد نشان داد. در طبقه دوم (71.9-58.6%) شاخص هایی که همبستگی بالایی (بیش از 85 %) با درصد پوشش دارند, شاخص های (TM6)/(TM7-TM2)و (TM6)/(TM3+TM5) ,(TM3-TM7)/(TM3+TM7)  بالاترین همبستگی را از خود نشان دادند. در طبقه سوم (58.6-45.2%), شاخص (TM4/TM3) داده های درصد پوشش را با ضریب تشخیص 77 درصد برآورد کرد. در طبقه چهارم (45.2-34.7%) هیچ یک از شاخص ها, توانایی برآورد درصد پوشش گیاهی را نداشتند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سپهر، عادل، و متقی، محمدرضا. (1381). کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما - گرگان. منابع طبیعی ایران، 55(2)، 1-14. SID. https://sid.ir/paper/361931/fa

Vancouver: کپی

سپهر عادل، متقی محمدرضا. کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما - گرگان. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1381؛55(2):1-14. Available from: https://sid.ir/paper/361931/fa

IEEE: کپی

عادل سپهر، و محمدرضا متقی، “کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما - گرگان،” منابع طبیعی ایران، vol. 55، no. 2، pp. 1–14، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/361931/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی