مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبدل دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن

صفحات

 صفحه شروع 409 | صفحه پایان 418

چکیده

 در مقاله حاضر مبدل حرارتی دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل که تحت شار حرارتی نامتقارن قرار دارد به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار می گیرد. معادلات مومنتوم و انرژی به دستگاه مختصات گرمانو انتقال داده شده و سپس پروفیل های سرعت و دما بر حسب توان های انحنای بدون بعد به کمک روش اغتشاشات بدست می آیند. همچنین کانتورهای سرعت و دما برای ارائه دید بهتر هندسه پیچیده مورد بررسی, ارائه می شوند. نتایج مشخص می سازند که پروفیل سرعت محوری به دلیل انحنای هندسه, نامقتارن می باشد که شدت این عدم تقارن تابعی از انحنا است. همچنین نشان داده می شود که عدد ناسلت با افزایش انحنا و همچنین افزایش نسبت شعاع لوله داخلی به لوله خارجی افزایش پیدا می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقان، مازیار، تیرانداز، نیما، و ولی پور، محمدصادق. (1397). مبدل دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن. مدل سازی در مهندسی، 16(52 )، 409-418. SID. https://sid.ir/paper/361762/fa

  Vancouver: کپی

  دهقان مازیار، تیرانداز نیما، ولی پور محمدصادق. مبدل دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1397؛16(52 ):409-418. Available from: https://sid.ir/paper/361762/fa

  IEEE: کپی

  مازیار دهقان، نیما تیرانداز، و محمدصادق ولی پور، “مبدل دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن،” مدل سازی در مهندسی، vol. 16، no. 52 ، pp. 409–418، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/361762/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی