Start: 2/2/2023 3:51:24 PMEnd: 2/2/2023 3:51:24 PM >> 650

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

721

دانلود:

386

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل انتقادی نظریه درونگرایانه چیزم و توجیه ذهنی - عینی باورها

نویسندگان

یزدانی عباس

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 148

چکیده

 باور موجه دارای چه شرایطی است؟ چگونه ما می توانیم در باور هایمان درباره جهان خارج موجه باشیم؟ برخلاف نظریه برون گرایانه, مبناگروی درون گرایانه براین باور است که ما انسان ها در رابطه با باورهایمان, الزامات و وظایف معرفتی یا عقلانی داریم که قبل از آن که به باورهای گزاره ای موجه اعتقاد پیدا کنیم باید آن ها را انجام دهیم. هدف این مقاله نقد نظریه درون گروی چیزم در مورد توجیه باورها است .هرچند دیدگاه درون گروی معقول تر از دیدگاه رقیب می باشد, اما به تنهایی برای توجیه باورها کافی نیست, بلکه به یک بیان تکمیلی نیاز دارد تا برای توجیه باورها کافی باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که رهیافت چیز م در مورد توجیه باورها با اشکالاتی مواجه است. از آن جاییکه غالب معرفت های ما معرفت های حصولی است بنابر این به یک پل ارتباطی میان ذهن و عین نیاز خواهیم داشت. با استفاده از فلسفه ملاصدرا و از طریق صورت های ذهنی می توان چنین پل ارتباطی میان ذهن و اعیان خارجی را ایجاد نمود. بر اساس علم حضوری, میتوان یک بیان ساده و روشن از توجیه باورها در مورد جهان مادی, به ویژه در مورد تجربه های حسی ارایه نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی