مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

524

دانلود:

205

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بکارگیری گیاهان لویی (Typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) جهت تصفیه فاضلاب شهری اهواز

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 78

چکیده

 پژوهش حاضر در سال 1397 با هدف تاثیر گیاه پالایی جهت کاهش پارامترهای فسفات, نیترات, اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) فاضلاب شهر اهواز طی 90 روز زمان ماند انجام شد. برای انجام آزمایشات این پژوهش از طرح کاملا تصادفی در قالب 4 تیمار و 3 تکرار استفاده گردید و مراحل انجام تحقیق آزمایشگاه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انجام شد. گیاهان لویی (Typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) با توجه به آب و هوای منطقه گرمسیری استان خوزستان انتخاب شدند. در این پژوهش درصد حذف پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی, اکسیژن خواهی شیمیایی, نیترات, فسفات به وسیله گیاه لویی به ترتیب 40/55, 13/59, 35/57, 38/52 درصد به دست آمد. همچنین راندمان حذف پارامترهای مورد مطالعه به وسیله گیاه علف هفت بند نیز به ترتیب 89/25, 80/61, 98/73, 04/59 درصد بوده است. راندمان حذف نیترات, فسفات در علف هفت بند بیشتر از گیاه لویی بود. بر اساس نتایج به دست آمده گیاه لویی و علف هفت بند در تیمارهای دوم و چهارم بر مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی, اکسیژن خواهی شیمیایی, فسفات, نیترات تاثیر داشته و طی زمان ماندهای مورد مطالعه طی 90 روز سبب کاهش این پارامتر شده است. مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی, اکسیژن خواهی شیمیایی, اسیدیته, هدایت الکتریکی در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و آمریکا جهت کاربری آبیاری کشاورزی پایین تر بود, اما میزان نیترات بالاتر به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مترقی، مهناز، و پاینده، خوشناز. (1399). بکارگیری گیاهان لویی (Typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) جهت تصفیه فاضلاب شهری اهواز. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، 12(44 )، 59-78. SID. https://sid.ir/paper/360099/fa

  Vancouver: کپی

  مترقی مهناز، پاینده خوشناز. بکارگیری گیاهان لویی (Typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) جهت تصفیه فاضلاب شهری اهواز. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)[Internet]. 1399؛12(44 ):59-78. Available from: https://sid.ir/paper/360099/fa

  IEEE: کپی

  مهناز مترقی، و خوشناز پاینده، “بکارگیری گیاهان لویی (Typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) جهت تصفیه فاضلاب شهری اهواز،” اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، vol. 12، no. 44 ، pp. 59–78، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360099/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی