مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 28

چکیده

 بخش های مختلف صنعتی با رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار متفاوت شناخته می شوند. این تفاوت ها در میان صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه, به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه, به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده دارای رژیم فناورانه, سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که, این تفاوت ها می تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره های فرصت این صنعت تاثیر چشمگیری داشته باشد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفدری رنجبر، مصطفی، رحمان سرشت، حسین، و قاضی نوری، سیدسروش. (1398). واکاوی رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی. بهبود مدیریت، 13(4 (پیاپی 46) )، 1-28. SID. https://sid.ir/paper/359848/fa

  Vancouver: کپی

  صفدری رنجبر مصطفی، رحمان سرشت حسین، قاضی نوری سیدسروش. واکاوی رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی. بهبود مدیریت[Internet]. 1398؛13(4 (پیاپی 46) ):1-28. Available from: https://sid.ir/paper/359848/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی صفدری رنجبر، حسین رحمان سرشت، و سیدسروش قاضی نوری، “واکاوی رژیم های فناورانه, سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی،” بهبود مدیریت، vol. 13، no. 4 (پیاپی 46) ، pp. 1–28، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/359848/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی