مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,566

دانلود:

365

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تقاضا برای نیروی کار، ریسک تولید و کارایی اشتغال در صنایع بزرگ ایران

نویسندگان

پژمان نادر

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 189

چکیده

 این مقاله سعی دارد تا برآوردی از یک سیستم توابع تقاضای نیروی کار و کارایی اشتغال تحت ریسک تولید ارائه دهد. برای دستیابی به این هدف, الگوی سیستم تقاضای نیروی کار با استفاده از داده های تلفیقی صنایع 9 گانه طی دوره 72-1350 در قالب یک الگوی جزء خطای دو سویه با اثرات ثابت برآورد شده است. با این فرض که تقاضای نیروی کار تابعی از متغیرهای محصول, دستمزد, سرمایه و زمان بوده و تابع ریسک تولید علاوه بر متغیرهای محصول, دستمزد, سرمایه و زمان بوده و تابع ریسک تولید علاوه بر متغیرهای قبلی به مخارج دولتی, عرضه پول و نسبت صادرات صنعتی به ارزش افزوده آنها نیز وابسته می باشد. برآورد پارامترهای تابع تقاضای نیروی کار از یک فرآیند چند مرحله ای و برآورد تابع ریسک تولید از طریق روش غیر خطی بدست آمده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که علامت کشش های تقاضای نیروی کار نسبت به محصول, دستمزد, سرمایه و تکنولوژی مطابق انتظار یعنی بی کشش بوده اند. علامت پارامترهای تابع ریسک تولید نیز مورد انتظار بوده و نرخ های کارایی بسیار پایین بدست آمده که بیانگر این است که سه صنعت از متوسط نیروی کار مورد نیاز بیشتر استفاده کرده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پژمان، نادر. (1382). تقاضا برای نیروی کار, ریسک تولید و کارایی اشتغال در صنایع بزرگ ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 7(28)، 165-189. SID. https://sid.ir/paper/359291/fa

  Vancouver: کپی

  پژمان نادر. تقاضا برای نیروی کار, ریسک تولید و کارایی اشتغال در صنایع بزرگ ایران. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1382؛7(28):165-189. Available from: https://sid.ir/paper/359291/fa

  IEEE: کپی

  نادر پژمان، “تقاضا برای نیروی کار, ریسک تولید و کارایی اشتغال در صنایع بزرگ ایران،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 7، no. 28، pp. 165–189، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/359291/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی