مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

940

دانلود:

260

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 77

چکیده

 این مقاله به اندازه گیری حجم دلارهای در گردش می پردازد. برای تخمین حجم دلارهای در گردش از روش کمین و اریکسون که در سال 2001 حجم دلارهای در گردش آرژانتین را برآورد نموده اند استفاده خواهیم کرد. مقاله پس از برآورد حجم دلارهای در گردش به محاسبه درجه جانشینی پول بقه صورت سری زمانی می پردازد. فرضیه مقاله این است که در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای در گردش در بعضی از سالها در طول دوره مورد بررسی, روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است, بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لشکری، محمد، و فرزین وش، اسداله. (1382). تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران. تحقیقات اقتصادی، -(63 (ویژه نامه))، 57-77. SID. https://sid.ir/paper/359288/fa

  Vancouver: کپی

  لشکری محمد، فرزین وش اسداله. تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1382؛-(63 (ویژه نامه)):57-77. Available from: https://sid.ir/paper/359288/fa

  IEEE: کپی

  محمد لشکری، و اسداله فرزین وش، “تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 63 (ویژه نامه)، pp. 57–77، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/359288/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی