مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) | سال:1389 | دوره:13 | شماره:50 (گروه اجتماعی) | صفحه شروع:81 | صفحه پایان:124

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

103

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (عنوان عربی: الفروق الجنسیة بین الطلاب و الطالبات فی مجال الدافع و التقدم الأکادیمیین)

نویسنده

رستگارخالد امیر

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 124

کلیدواژه

آموزش عالی (کلید واژه عربی: الجنسیةQ3
التعلیم العالی)Q3

چکیده

 چکیده فارسی: در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست, به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تاکید داشته و آن را در عرصه وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است.در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی, عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها, به این مهم پرداخته شود. چکیده عربی:فی السنوات الأخیرة حدثت تطورات واسعة فی مجال الجنس علی مستوی التعلیم العالی والتعلیم الجامعی؛ حیث لا یمکن حصرها علی التطورات الکمیّة کما لا یمکن حصرها علی زیادة ملحوظ ة فی الطالبات. واستنادا الی ذلک, تم تشدید وجهات النظر الحدیثة بشأن أبعاد التطورات النوعیة ومن ثمّ, تمّ متابعتها فی مجال نتائج الدراسة و فی نطاق أوسع. ولا شک فی أن جزءا کبیرا من هذه الاستعراضات کانت مترکزة علی توضیح أسباب الزیادة فی دوافع الطالبات ورغبتهن فی الدراسة و کذلک توضیح تقدّمهن الأکادیمی علی الطلاب. و الدراسة هذه تقوم بتناول المهمة, وذلک من خلال نظرة تجریدیة عابرة فی الجوانب الرئیسیة للفروق بین الجنسین فی القدرات الادراکیة, والأداء الأکادیمی وتبیین ذلک استناداً إلی بعض وجهات نظرالأخصائیین .

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID