video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

898

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری کمی (Anti-Rho(D به روش ELAT : مطالعه مقایسه ای بین دو روش کومبس و ELAT

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 108

کلیدواژه

DATQ3
(D)ANTI-RHOQ4

چکیده

 معمولا اندازه گیری آنتی بادیهای ضد گلبول قرمز به روش آزمون کومبس غیر مستقیم انجام می شود اما حساسیت این آزمون تا اندازه ای محدود بوده و ارزیابی تیتر آن نیز بسیار وابسته به فرد آزمایش کننده است. اخیرا نوع تغییر یافته ای از روش ELISA در شناسایی آنتی بادیهای ضد گلبول قرمز گزارش شده است. این روش آزمون آنتی گلبولین وابسته به آنزیم (Enzyme-Linked Anti-globulin Test) نامیده می شود. در این مطالعه سعی ما بر این است تا ضمن بررسی پارامترهای آنالیتیک این تکنیک, آن را با تکنیک متداول کومبس یا (Direct Anti- globulin Test) DAT مقایسه نماییم.نتایج ما نشان می دهد که ایجاد برخی تغییرات در تکنیک ELAT این روش را جهت استفاده روزمره, قابل اجرا و ساده تر می سازد. این روش با ضریب تغییرات 5.21% و 9.08% به ترتیب برای آزمونهای انجام شده در یک روز و روزهای متفاوت از تکرارپذیری مناسبی برخوردار است و حداقل 16 بار حساس تر از روش DAT است. اندازه گیری D Anti- همبستگی قابل قبولی (R=0.88) را بین ELAT  و DAT نشان داد. بنابراین این روش می تواند در ارزیابی دقیق تر مادران آلوایمیونیزه و بیماران مبتلا به آنمی همولیتیک مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر از این روش می توان در ارزیابی فرآورده دارویی Anti-Rho(D) به طور دقیق میزان ایمونو گلوبولین IgG را تعیین نمود

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سنکیان، مجتبی، هاشمی، مریم، و وارسته، عبدالرضا. (1383). اندازه گیری کمی (Anti-Rho(D به روش ELAT : مطالعه مقایسه ای بین دو روش کومبس و ELAT . مجله علوم پایه پزشکی ایران، 7(2 (پیاپی 22))، 104-108. SID. https://sid.ir/paper/358746/fa

  Vancouver: کپی

  سنکیان مجتبی، هاشمی مریم، وارسته عبدالرضا. اندازه گیری کمی (Anti-Rho(D به روش ELAT : مطالعه مقایسه ای بین دو روش کومبس و ELAT . مجله علوم پایه پزشکی ایران[Internet]. 1383؛7(2 (پیاپی 22)):104-108. Available from: https://sid.ir/paper/358746/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی سنکیان، مریم هاشمی، و عبدالرضا وارسته، “اندازه گیری کمی (Anti-Rho(D به روش ELAT : مطالعه مقایسه ای بین دو روش کومبس و ELAT ،” مجله علوم پایه پزشکی ایران، vol. 7، no. 2 (پیاپی 22)، pp. 104–108، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358746/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.