مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

938

دانلود:

381

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس های بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 57

چکیده

 رسوبات بالایی سازنده شمشک در ناحیه طزره شامل ماسه سنگ, سیلتسون و شیل بوده که حاوی فسیلهای دریایی است . براساس مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات تعداد 9 ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده است. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای کم(Arenicolites,Skolithos,Diplocraterion) در لایه های ماسه سنگی و سیلتستونی حضور دارد. این مجموعه از ایکنوفسیلها نشانگر ایکنورخساره اسکولیتورس بوده که در یک محیط نسبتا پر انرژی تشکیل شده است. مجموعه دوم با تنوع ایکنوفونای بیشتر (Plnolites,Palaeophycus, Neonerites Cochlichnus,Rhizocorallium,Chondrites) در لایه های شیلی تشکیل شده و معرف ایکنورخساره کروزیانا بوده که در یک محیط با انرژی کمتر تشکیل شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وزیری مقدم، حسین، و طاهری، عزیزاله. (1383). بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس های بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان). علوم زمین، 11(52-51)، 46-57. SID. https://sid.ir/paper/358742/fa

  Vancouver: کپی

  وزیری مقدم حسین، طاهری عزیزاله. بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس های بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان). علوم زمین[Internet]. 1383؛11(52-51):46-57. Available from: https://sid.ir/paper/358742/fa

  IEEE: کپی

  حسین وزیری مقدم، و عزیزاله طاهری، “بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس های بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)،” علوم زمین، vol. 11، no. 52-51، pp. 46–57، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358742/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی