مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

495

دانلود:

295

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از برآورد های دی اکسید نیتروژن سنجنده امی

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 219

چکیده

 آلودگی هوا یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ است که می تواند برای سلامت انسان ها و محیط زیست زیان آور باشد. دی اکسید نیتروژن, یکی از آلاینده های مهم آلودگی هوا است که با استفاده از ایستگاه های زمینی و برآورد های ماهواره ای پایش می شود. در این مطالعه, داده های دی اکسید نیتروژن برآورد شده توسط سنجنده امی و داده های باد, دمای سطحی و دید افقی اندازه گیری شده توسط ایستگاه سینوپتیک شهر تبریز طی سال های 2004 تا 2016 جهت بررسی آلودگی هوای شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار میانگین دی اکسید نیتروژن در فصل های بهار, تابستان, پاییز و زمستان به ترتیب برابر 142. 13ا— 1015">, 141. 90ا— 1015">, 143. 88ا— 1015"> و 14 5. 36ا— 1015"> و مقدار میانگین آن برابر 14 "> 142. 84ا— 1015"> مولکول بر سانتی متر مربع در بازه اندازه گیری است. همچنین بیشترین مقدار انحراف معیار دی اکسید نیتروژن در فصل زمستان, 144. 10ا— 1015"> و کمترین مقدار آن در فصل تابستان, 140. 97ا— 1015"> رخ داده است. ضریب همبستگی دی اکسید نیتروژن با باد و دما به ترتیب 14-0. 49"> و 14-0. 32"> بدست آمد که اهمیت بیشتر باد را در تغییرات این آلاینده نشان می دهد. با استفاده از آنالیز طیفی کمترین مربعات دوره های تناوب چهار, شش و دوازده ماهه مشاهده شد که از نظر آماری نیز معنی دار شناخته شدند. پس از حذف مولفه های معنی دار از سری زمانی میانگین ماهانه دی اکسید نیتروژن, مقدار روند دی اکسید نیتروژن در هر سال برای شهر تبریز 141. 05ا— 1014"> مولکول بر سانتی متر مربع بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شاهمحمدی، عاطفه، بیات، علی، و مشهدی زاده ملکی، سعید. (1399). بررسی آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از برآورد های دی اکسید نیتروژن سنجنده امی. جغرافیا و برنامه ریزی، 24(71 )، 201-219. SID. https://sid.ir/paper/358256/fa

  Vancouver: کپی

  شاهمحمدی عاطفه، بیات علی، مشهدی زاده ملکی سعید. بررسی آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از برآورد های دی اکسید نیتروژن سنجنده امی. جغرافیا و برنامه ریزی[Internet]. 1399؛24(71 ):201-219. Available from: https://sid.ir/paper/358256/fa

  IEEE: کپی

  عاطفه شاهمحمدی، علی بیات، و سعید مشهدی زاده ملکی، “بررسی آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از برآورد های دی اکسید نیتروژن سنجنده امی،” جغرافیا و برنامه ریزی، vol. 24، no. 71 ، pp. 201–219، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358256/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی